Hopp til innhold

Hytteeiere truer med rettssak

Karantenekravet for overnatting på hytter i Sverige, strider mot EØS-retten, mener hytteeiere. De varsler søksmål og erstatningskrav hvis reglene ikke endres.

Grensen mellom Norge og Sverige på Svinesund.

ENDRING: Hytteeiere krever endring av karanteneregler.

Foto: Heiko Junge

Det kommer fram i et brev som er sendt fra advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig på vegne av hytteeiere til Helse- og omsorgsdepartementet tirsdag.

Advokatene mener det strider mot EØS-retten at hytteeiere i Sverige og Norden forøvrig, må i karantene hvis de har overnattet på hytta dersom den ligger i en rød sone.

Hytteeiere har siden i vår kunne besøke hyttene på dagtid for å utføre strengt nødvendig vedlikehold uten å måtte gå i karantene. Dette er imidlertid ikke nok, mener advokatfirmaet, som varsler søksmål og erstatningskrav på vegne av en stor gruppe klienter dersom forskriften ikke endres.

Nordmenn med hytte i Sverige – tar ferie med karantene

Her inntar nordlendingene Sverige: – Har ventet på dette lenge

Advokatfirmaet krever at hytteeierne får overnatte på hyttene sine uten å måtte gå i karantene ved hjemreise, eventuelt under strenge regler. De mener det kan gjennomføres på en smittemessig trygg måte ved at man tar med mat fra Norge og unngår kontakt med svensker.

– Det bør innføres et generelt unntak fra karantenereglene for personer med eiendom i Sverige, alternativt i Norden. Subsidiært bør unntaket innføres med enkelte restriksjoner, eksempelvis unngåelse av nærkontakt med personer utenfor husstanden, skriver advokatfirmaet i brevet som er undertegnet Lina K. Smorr, som er advokat med skatterett og selskapsrett som fagfelt.


– Bryter to av fire friheter

Advokatene mener dagens regelverk strider mot to av EØS-lovens fire friheter, fri bevegelse av personer og kapital. De mener mulighetene til å innføre regler som strider med disse frihetene ikke er innfridd, ettersom det da kreves at reglene ikke «skader» mer enn de nytter.

Det vises da til en vurdering fra Folkehelseinstituttet om at et karanteneunntak ville gitt «en viss, men liten økning i risiko».

– Restriksjonen som beskrevet representerer på den annen side et betydelig inngrep, slik at proporsjonalitetsprinsippet ikke er oppfylt, skriver advokatene.


Varsler krav om erstatning og oppreisning


Advokatene varsler et mulig søksmål dersom reglene ikke endres. Det vil da anføres både brudd på EØS-avtalen og brudd på smittevernloven, som også krever at tiltakene som innføres ikke kan være uforholdsmessige.

– Det varsles om at det kan bli aktuelt å fremsette krav om erstatning for økonomisk tap, samt oppreisning på vegne av en større gruppe berørte. Brudd på grunnleggende rettigheter etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen kan også bli vurdert, skriver advokatene.

Unntaket som sier at det er lov å oppsøke fritidseiendommer i Sverige for nødvendig vedlikehold, ble innført i mars. Det slår fast at det ikke er lov å overnatte eller oppsøke butikk.

NTB har kontaktet departementet for kommentarer om saken, men har foreløpig ikke fått svar.