Hopp til innhold

I strid med banken etter «Olga-svindel»: Full seier i lagmannsretten

Hun risikerte å tape over 150.000 kroner. Nå må banken betale. Det kan være godt nytt for flere, mener advokat.

En som trykker på telefonen sin.

SVINDLET: Svindlere lurte til seg koder. Nå er banken dømt til å betale.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Det var helt fantastisk å ringe henne og fortelle henne nyheten, sier Amund Noss.

Han har representert kvinna i lagmannsretten, og sier dommen kan få stor betydning for alle som er utsatt for såkalt «Olga-svindel».

Trøbbelet for kvinna i 70-åra fra Innlandet begynte i mai i 2020. Da ble hun oppringt av en mann som utga seg for å være ansatt i Sparebank 1, der kvinna i flere år hadde vært kunde.

Vedkommende spurte om hun hadde søkt om lån, noe hun ikke hadde gjort. For å få hjelp til å slette lånesøknaden måtte hun oppgi koder og passord for bank-ID.

Det resulterte i at kontoen hennes ble tappet for over 150.000 kroner før hun fikk stoppet svindlerne.

Advokatfirma tilbød gratis hjelp

Banken mente kvinna i 70-åra handlet med forsett da hun oppga opplysninger om kontoen sin på telefonen.

De mente hun burde dekke tapet selv. Dermed havnet saken i rettsapparatet. I mars i år kom dommen fra Tingretten. Der tapte hun.

Kvinna anket til Lagmannsretten, og fra denne rettsbehandlingen er dommen nå klar:

Kvinna må betale en egenandel på 12.000 kroner, men slipper å dekke resten av tapet.

Hamida nært m telefon

«OLGA-SVINDEL»: En rekke eldre kvinner har blitt svindlet for store summer av kriminelle som utgir seg for å være fra banken og lurer kvinnene til å oppgi passord og koder. Svindlerne går etter kvinner med gammeldagse fornavn, og svindelen er kalt «Olga-svindel».

Foto: Siri Vålberg Saugstad / Siri Vålberg Saugstad

Noss og advokatfirmaet Kluge tok over saken etter tapet i tingretten, blant annet fordi de mente dommen var for streng.

– Vi inngikk en avtale med henne, og lovte å ikke ta betalt for sakskostnader, med mindre hun ble tilkjent dette i lagmannsretten, sier Amund Noss.

Nå får de dekket utgiftene, i dommen er saksomkostningene anslått til å være vel 480.000 kroner.

Amund Noss, advokatfirmaet Kluge

FORNØYD: Amund Noss i advokatfirmaet Kluge har ført saken for kvinna i Lagmannsretten.

Foto: privat

– Vi er uenige i vurderingen

At saken i det hele tatt ble prøvd i lagmannsretten skyldtes også at Forbrukerrådet lovte å dekke motpartens omkostninger dersom hun skulle tape.

Nå har spleiselaget gitt et utfall som kvinna er fornøyd med. Det er imidlertid ikke banken.

– Vi er uenige i vurderingen fra lagmannsretten om at kunden ikke er ansvarlig når påloggingsinformasjon og koder opplyses til andre i en telefonsamtale, sier juridisk direktør Bjørn Ove Myhrsveen i Sparebank 1 Østlandet.

Han og banken mener det som har skjedd er stikk i strid med avtalevilkårene og informasjonen kunden hadde fått da hun ble kunde.

Bjørn Ove Myhrsveen, SpareBank 1 Østlandet.

MISFORNØYD: Bjørn Ove Myhrsveen i Sparebank 1 Østlandet vil nå vurdere om de skal anke dommen til Høyesterett.

Foto: SpareBank 1 Østlandet

Lagmannsretten: – Ikke forsettlig handling

Tingretten og lagmannsretten har vurdert saken forskjellig, Det er enighet om at kvinna har vært grovt uaktsom da hun opplyste om kodene til kontoen over telefon.

De to rettsinstansene har imidlertid en ulik vurdering om hvorvidt det ble gjort med forsett. Lagmannsretten har vurdert dette til kvinnas fordel.

Det betyr at hun slipper å dekke tapet på godt og vel 150 tusen kroner.

Selv om kvinna fra Innlandet nå er letta over dommen, må hun vente til januar med å innkassere seieren. Sparebank 1 Østlandet har frist til 10. januar med å bestemme seg for om de vil anke.

Svindelen kvinna i Innlandet har blitt utsatt for er ikke enestående. Advokaten hennes håper nå at denne dommen blir stående.

– I så fall er dette en seier for vår klient, og for mange andre som har blitt utsatt for tilsvarende svindel, sier advokat hennes Amund Noss.

  • Politiet mener de gikk rett inn i svindlernes kommandosentral da de tok seg inn på hotellrommet i hovedstaden:

Flere saker fra Innlandet