Hopp til innhold

Første dom i sak om Olga-svindel: Banken vant

En kvinne som ble utsatt for Olga-svindel tapte saken i retten. Banken går fri, og kvinnen må selv betale for å ha blitt lurt.

Dette er den første dommen i Norge i en slik sak. Flere saker er på vei til retten.

En 75 år gammel kvinne fra Innlandet ble svindlet, og krevde å få tilbake 153.000 kroner fra banken sin.

Men SpareBank 1 Østlandet mener kvinnen selv har ansvaret, og nå har retten slått fast at de hadde rett. Banken er ikke erstatningsansvarlig.

Bjørn Ove Myhrsveen, SpareBank 1 Østlandet.

VANT: Juridisk direktør Bjørn Ove Myhrsveen i SpareBank 1 Østlandet, er fornøyd med at de fikk medhold.

Foto: SpareBank 1 Østlandet

– Vi er tilfreds med at tingretten er enig i vår vurdering og argumentasjon.

Det sier juridisk direktør Bjørn Ove Myhrsveen i SpareBank 1 Østlandet, i en artikkel på bankens nettside.

– Vi mener kunder må holdes ansvarlig når de deler personlig påloggingsinformasjon med andre.

Glåmdal tingrett gir banken medhold i at kvinnen brøt med kundeavtalen for bruk av BankID.

Ulik praksis

Det er usikkert hvilken prinsipiell betydning denne dommen kan få.

I desember 2020 vedtok Stortinget endringer i finansavtaleloven som gir svindelofre bedre rettigheter.

Bankene skal ta regninga i flere saker der kundene deres har blitt lurt. Men denne lovendringen får ikke tilbakevirkende kraft. Det rammer den svindlede 75-åringen.

I lignende saker har Finansklagenemnda i stor grad gitt svindelofrene medhold, og sagt at bankene må betale.

DNB har dekket tapet til sine kunder i lignende saker.

Sparebank 1 Østlandet har derimot holdt hardt på at de ikke er ansvarlige.

– Det grunnleggende for alle avtaler er at de skal overholdes. Det er rimelig å tro at folk flest, også eldre, vet dette. De skal ikke dele påloggingsinformasjon med andre, sier Bjørn Ove Myhrsveen.

Veldig skuffet

Kvinnen som gikk til sak mot banken er sterkt uenig i dommen.

– Hun er veldig skuffet. I rundt 10 slike saker i Finansklagenemda har alle fått medhold, og derfor er det ekstra skuffende og overraskende.

Det sier kvinnens advokat, Ole-Sverre Midling-Hansen.

Glåmdal tingrett

FØRSTE DOM: Dom i den første saken om Olga-svindel gikk i Glåmdal tingrett i Kongsvinger.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Olga-svindel er svært utspekulert. Svindlerne ringer fra et nummer som framstår som bankens eget. De lurer ofrene til å tro at de må gi fra seg opplysninger for å ordne opp i feil.

Midling-Hansen forklarte i retten at klienten hans tok kontakt med banken med en gang hun forsto at noe var galt.

– Ser bort fra at hun ble svindlet

SpareBank1 Østlandet viste til at slik svindel er kjent gjennom media og at banken gjentatte ganger har advart kundene sine mot dette.

Tingretten mener kvinnen burde ha forstått, og visst, at hun ikke skulle oppgi personlige opplysninger til en ukjent mann på telefon, selv om hun trodde det var noen fra banken.

Ole-Sverre Midling-Hansen, advokat.

SKUFFET: Ole-Sverre Midling-Hansen sier kvinnen er skuffet og overrasket over dommen.

Foto: Privat

Prosessfullmektig Ole-Sverre Midling-Hansen reagerer på at retten ikke tar hensyn til at kvinnen faktisk ble lurt.

– Retten la ikke noen vekt på at dette er avansert svindel, sier Midling-Hansen.

Kvinnen fikk altså medhold i Finansklagenemda. Derfor tok banken sakomkostningene hennes, en sum som for banken er nesten like stor som kvinnens tap.

Men det er ikke sikkert kvinnen vil få dekket saksomkostningene om hun anker til lagmannsretten. Derfor vet hun ennå ikke om hun tør å anke.

– Det er noe vi vurderer. Hun har et ønske om å anke, men det er et kostnadsspørsmål, sier advokaten.

Les også:

Flere saker fra Innlandet