Hopp til innhold

Helsevesenet brøt loven før faren til Tom ble drept av politiet

Fylkeslegen mener dødsfallet kunne vært unngått. Sønnene til den psykisk syke 66-åringen er lettet over den ferske rapporten.

Tom lien

VEL FORTJENT: Statsforvalteren i Innlandet har konkludert med at verken fastlegen eller spesialhelsetjenesten fulgte Tron Simen Lien godt nok opp i årene før dødsfallet. Sønn, Tom Lien mener kritikken er vel fortjent. Den sølvfarga Citroën-bilen til venstre i bildet tilhørte faren hans.

Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

5. august 2019 sperret Tron Simen Lien seg inne i hjemmet sitt på Jaren i Innlandet.

Det som startet som en velferdssjekk, endte i en åtte timer lang politiaksjon. Ifølge Politiet ble de angrepet av 66-åringen, og en av dem ble skadet.

Det endte med at Lien ble skutt tre ganger i brystet og låret.

Nå har Statsforvalteren i Innlandet konkludert med at verken fastlegen eller spesialhelsetjenesten fulgte Lien godt nok opp i årene før dødsfallet.

Det får sønnene til å rase.

Tron Simen Lien bærer ved utenfor huset sitt på Jaren

ALENEBOER: Tron Simen Lien bodde alene i en liten hytte på Jaren, rett utenfor Gran, i mange år. Ifølge sønnen brukte han mye verktøy og maskiner for å holde hytta i stand.

Foto: privat

Reagerer på manglende oppfølging

Familien gikk raskt ut og kritiserte hvordan politiet håndterte situasjonen.

Spesialenheten undersøkte rutinemessig saken, men henla den etter ni måneder. Også helsevesenet ble gransket.

– Alle som får kjeft i rapporten fortjener det. Til de grader, sier sønn Tom Lien.

Han reagerer på den manglende oppfølgingen av faren, og sier han er godt fornøyd med tilsynsrapporten.

– Det er en liten glede i rapporten, for nå vet jeg at det kommer til å bli gjort noe. Helsevesenet får velfortjent kritikk. Innholdet i rapporten er godt beskrivende, sier han.

Også den andre sønnen, Rudy Lien, mener det er fortjent at helsevesenet nå får kritikk for å ikke ha fulgt opp faren godt nok.

– Det er vel mynta. Man har jo vært klar over situasjonen hans i mange år.

Rudy Lien reagerer også på manglende oppfølging av familien i etterkant.

– Vi må finne alle svarene selv. Jeg synes det er rart at ingen har ringt meg for å si noe om hvor man står i saken. Det er ingen som har tilbudt oss hjelp. Det burde vært et apparat i bakgrunnen, når man først velger å ta livet av noen.

Ordfører, Randi Eek Thorsen i Gran var ikke ordfører i kommunen i 2019. Men hun sier hun har hatt møte med familien og at hun har sjekka opp i saken.

Thorsen forteller at hun kjenner til at Gran kommune tilbød familien å få hjelp av kriseteam i tiden rett etter hendelsen.

Skutt og drept på Jaren

AVSPERRET: I denne røde hytta like ved riksvei 4 på Jaren, bodde Tron Simen Lien. Ifølge familien slet han med både psykisk sykdom og alkoholproblemer. Etter at han døde ble huset sperret av.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mener dødsfallet kunne vært unngått

I tilsynet kommer det frem at Lien gjennom flere år var i kontakt med psykiatrien, men at det distriktspsykiatriske senteret avsluttet behandlingen.

Lien svarte ikke på innkallinger. Han tok heller ikke kontakt selv. Også fastlegen avsluttet oppfølgingen fordi spesialisthelsetjenesten lukket saken.

Rapportforfatterne mener Lien hadde en ubehandlet psykoselidelse i mange år.

Det at han ikke svarte helsevesenet ga ikke mindre grunn til bekymring for tilstanden hans, mener de. De sier det burde vært oppdaget at han kan ha vært psykotisk.

Det er brudd på spesialisthelsetjenesteloven fastslår Statsforvalteren.

– For denne pasienten ble det veldig alvorlig. Han kunne ha levd og hatt et verdig liv hvis han hadde blitt ivaretatt og fått behandling, sier fylkeslege Harald Vallgårda.

Han understreker at pasienter med psykose og andre psykiske lidelser kan leve normalt med medisinering og riktig behandling fra helsevesenet.

NRK har vært i kontakt med fastlegen, som ikke ønsker å kommentere saken.

– Jeg tar tilsynet til etterretning og har ikke mer å legge til, sier han.

PRESSEKONFERANSE: Lensmann Geir Ballangrud Hermansen og stabssjef Pål Erik Teigen informerte media om aksjonen på Jaren samme kveld.

Tilsynsrapporten fra Statsforvalteren er endelig og kan ikke ankes.

Sykehuset Innlandet må nå svare på hvilke vurderinger de har gjort.

Sykehuset må også evaluere alle sine aktuelle enheter for å sikre at alle pasienter med mulige psykosediagnoser blir fulgt opp riktig.

Sykehuset Innlandet vil ikke stille til intervju, men har sendt dette til NRK:

«Vi har akkurat mottatt rapporten fra Statsforvalteren og vil gjennomgå denne grundig internt før vi tar stilling til konklusjonen og videre oppfølging.»

Familien mener mer burde vært gjort

Siden dødsfallet har familien har vært åpne om at Lien hadde vært psykisk syk i flere år.

66-åringen skal ha hatt sterke vrangforestillinger. Sønnen Tom Lien har tidligere fortalt at faren i perioder gikk på antipsykotiske medisiner og ikke ønsket helsehjelp.

Helt siden politiaksjonen i 2019, har sønnen sagt at helsevesenet burde gjort mer for å hjelpe faren.

– Jeg føler at han, selv om det er for sent, nå får den oppmerksomheten han burde fått.

Flere saker fra Innlandet

Maya Alstad Lochert (17) og Mathea Tømmerdal Nordby (18)

Har 2000 underskrifter mot russeklær-forbud