Hopp til innhold

Havarikommisjonen: Betydelig overbelastning på Tretten bru

Årsaken til brukollapsen er så langt vurdert å være en betydelig overbelastning i forhold til bæreevnen, skriver Statens Havarikommisjon i ny rapport.

Bilde fra Statens Havarikommisjon.

Statens Havarikommisjon mener brukollapsen skyldtes brudd i en diagonal i hovedspennet. Det går fram av en ny foreløpig rapport.

Foto: Statens Havarikommisjon

Statens Havarikommisjon mener brukollapsen skyldtes brudd i en diagonal i hovedspennet. Det går fram av en ny foreløpig rapport.

Foto: Statens Havarikommisjon

De foreløpige undersøkelsene underbygger hypotesen om at Tretten bru kollapset på grunn av brudd i en av diagonalene i hovedspennet på brua.

– Det betyr at i et av diagonalstagene, innfestingen til et knutepunkt, så har det blitt et momentant brudd forårsaket av overbelastning i treverket.

Det sier Tor Østberg, fungerende avdelingsdirektør i Statens havarikommisjons vegavdeling.

Kapasiteten på diagonalene var halvparten av hva den burde vært da brua kollapset, skriver havarikommisjonen i den nye rapporten.

Les også Vegvesenet varsler full stopp i bygging av trebruer

Tretten bru, ryddearbeid onsdag.

Tor Østberg bekrefter at det ser ut til at bruas bæreevne var for dårlig.

– Bruddformene har vist at det har vært en betydelig overbelastning i forhold til bruas lastepåvirkning og bæreevne.

Kontrollert etter anbefalte beregningsmetoder i dagens gjeldende regelverk for prosjektering av trekonstruksjoner, var utnyttelsesgraden i forbindelsene på de aktuelle diagonalene rundt 200 prosent.

Om kapasiteten har blitt redusert som følge av gjentatte belastninger eller utmatting vil havarikommisjonen jobbe videre med å få avklart.

Tekniske undersøkelser har ikke avdekket tegn på reduksjon i bruas bæreevne som følge av råte eller korrosjon.

Mange hypoteser

Havarikommisjonen skriver at det har vært krevende å avdekke de tekniske årsaksfaktorene til brukollapsen.

Faggruppen har jobbet seg gjennom flere hypoteser for å kunne utelukke bruddmekanismer som ikke er relevante.

Det ble betydelige følgeskader på brukonstruksjonen, både fra selve kollapsen, fra sammenstøtet med bakken og fra bergingsarbeidet, og det har vært utfordrende å skille disse fra hverandre, skriver kommisjonen.

Etter at Tretten bru raste sammen har Vegvesenet undersøkt 14 tilsvarende trebruer.

Bare fire av dem er nå åpne for vanlig trafikk, mens 10 er stengt eller har redusert bæreevne.

Les også Tillatelse til midlertidig bru på plass

Bilder fra pressemelding fra Statens havarikommisjon 23. august 2022

Flere saker fra Innlandet