Våtmarkseksperter på E6-befaring

E6 gjennom Åkersvika i Hamar er en skikkelig nøtt. I dag kom våtmarkseksperter fra Ramsar-utvalget på befaring.

Ramsar-utvalget på befaring i Åkersvika

Ramsar-utvalget på befaring i Åkersvika for å vurdere E6-utbyggingen.

Foto: Bjørn Opsahl

I dag kom våtmarkseksperter fra Ramsar-konvensjonen til Hamar, for å vurdere om E6 kan bygges ut gjennom Åkersvika.

Det er en vanskelig sak. Det blir klart billigst å bygge ut E6 langs dagens trasé, men den går altså rett gjennom et naturreservat med et svært rikt fugleliv.

Overrasket ekspert

Og våtmarksekspert Tobias Salathé fra Ramsar-utvalget forstår problemet.

Han ble svært overrasket over å se hvor nær både byen og våtmarksområdene ligger til den tungt trafikerte E6.

- Vi må finne ut hva som er fordelene og ulempene med de ulike alternativene, sier Tobias Salathé.

Han vil ha mer fakta og flere modeller før han gir sitt endelige råd.

Tre ønsker

  • Hamar kommune vil bygge ut E6 der den ligger i dag.
  • Ornitologene mener deler av vegen bør legges lenger øst for å skåne fuglelivet.
  • Beboerne på Åker langs E6 ønsker seg et tredje alternativ med tunnell.

Se TV-reportasje fra befaringen:

Video Utbygging av E6 gjennom Åkersvika II

Viktig råd

Rådet som Ramsar-utvalget kommer med, vil veie tungt, sier statssekretær i Miljøverndepartementet, Heidi Sørensen.

- Jeg vil være helt sikker på at vi har best mulig kunnskap om situasjonen i våtmarksområdet og hva de ulike alternativene betyr. Og det er klart at et råd fra Ramsar-utvalget veier tyngre enn et råd fra bare Naturvernforbundet, sier Sørensen.

Det er hennes departement som skal ta den endelige avgjørelsen.

- Vårt råd vil bli skrevet i løpet av en måned eller så, sier våtmarksekspert Tobias Salathé.

Flere saker fra Innlandet

Programleder: Ivar Arne Nordrum

Her er torsdagens TV-sending

Her er torsdagens TV-sending