Hopp til innhold

Forsvarsbygg ble til gravplass

På Sotenodden i Stange ble det i sin tid bygget en bygdeborg til beskyttelse. Men da det ble fredeligere tider ble borgen gjort om til gravplass.

Bli med til Sotenodden i Stange. Her ble det for 1600 år siden bygget en enorm bygdeborg, og et par hundre år senere ble stedet brukt som gravplass.

– Her har gravhaugene en fantastisk beliggenhet. De må ha sett ut som flotte monumenter for dem som så dem fra Mjøsa, sier Tor Sæther.

I alt ligger det sju store gravhauger på Sotenodden. Vi vet lite om hvem som er begravet der, men det er trolig ikke lokale storbønder.

– De hadde egne gravsteder på gårdene sine, men det kan ha vært store krigere. Trolig noen med tilknytning til Mjøsa, sier Sæther.

Se historien fra Sotenodden øverst.

Beskyttet mot angrep fra Mjøsa

Delvis under de store haugene ligger restene etter det som har vært en bygdeborg. Den har omringet et område på så mye som 300x500 meter.

– Den har skapt trygghet for folk som har bodd her. Når faren truet har de trolig søkt tilflukt her, sier Sæther.

Bygdeborgen er trolig bygd på 400-tallet, men da det ble fredeligere tider har man ikke lenger hatt brukt for forsvarsverket og plassen ble i stedet tatt bruk som gravplass. Trolig har man brukt stein fra bygdeborgen til å bygge gravhaugene.

Det finnes sju slike bygdeborger langs Mjøsa – kuriøst nok ligger alle sju på hedmarkssida.

– Angrepene kom nok i alle fall fra Mjøsa. Kanskje var det fiendtlige folkeslag på Toten som truet, hvem vet, sier han.

Røvere på ferde

Alle haugene har et tydelig hull på toppen. De har tydelig sunket sammen.

– Selve gravkammeret var nok av tre og har råtnet, men trolig har det også vært gravrøvere på ferde, sier Sæther.

Det kunne ikke borgen beskytte mot.

Sotodden


Flere saker fra Innlandet