Hopp til innhold

Norgeshistorie og skjulte perler ved landets største innsjø

Visste du at det fantes et enormt tårn på en øy i Mjøsa på 1200-tallet? At det ligger en 130 år gammel stor seilskute på bunnen av innsjøen? Eller at vi fortsatt kan se spor av mennesker som bodde i mjøsområdet for 6000 år siden?

Perler ved Mjøsa

Thorstadbua

VIKTIG: Thorstadbua har betydd mye for handelen i Lillehammer. her ble varer lastet og losset på en effektiv måte.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Helleristninger på Steinsodden

GAMMELT: Helleristningene på denne steinen er rundt 5000 år gamle. I alt 16 elger er risset inn.

Foto: Knut Røsrud / NRK
Kalkovn i Bergevika

GJEMT: Inne i skogen på Helgøya ligger flere gamle kalkovner. Kalkverket i Bergevika var viktig både i middelalderen og på 1800-tallet.

Foto: Knut Røsrud / NRK
Lastebåten Wega

PÅ DYPET: Lasteskipet Wega ligger på bunnen av Minnevika. Skipet er unikt fra en periode da Mjøsa var viktigste transportveg.

Foto: Geir Randby / NRK
Mjøskastellet

MYSTISK: Ingen vet helt sikkert hvordan Mjøskastellet så ut, men denne tegningen er trolig det nærmeste vi vil komme sannheten.

Foto: Peter Blix
Norges største innsjø har hatt stor betydning i mange tusen år. Mange av de historiske stedene er godt kjent, som for eksempel Domirkeodden i Hamar, men det finnes mange kulturminner rundt Mjøsa som er mindre kjent.

Klikk deg inn i kartet over, eller bruk lenkene under.

Her har du mulighet til å bli med til flere av disse. Vi har besøkt åtte kulturminner og gjennom videoreportasjer, tekst, kart og bilder har du nå mulighet til å oppleve og lære mer om Mjøshistorien. Kanskje får du lyst til å oppsøke stedene selv og lære enda mer.

I samarbeid med Hedmarksmuseet og Mjøsmuseet har vi valgt disse åtte stedene som alle har sterk tilknytning til Mjøsa. Innsjøen, som gjennom hele historien har vært den viktigste transportåren i området.

Lasteskipet Wega

Wega ligger på bunnen av Mjøsa i Minnevika og har ligget der de siste 100 årene. Skipet er så unikt at det er et vernet kulturminne, selv om det aldri vil bli hevet.

Thorstadbua

Et viktig symbol fra den tida da byene rundt Mjøsa begynte å vokse. I Thorstad bua ble viktige varer både lastet og losset og gav grunnlag for mye av handelen til vanns.

Sundbrygga

På Helgøya ligger ei brygge som er et symbol på fergetrafikken på Mjøsa. Fram til 1957 var det den eneste muligheten til å komme seg til eller fra Helgøya. Den 100 meter lange brygga var en av Mjøsas desidert største.

Helleristninger

På Steinsodden, i Mjøsa utenfor Moelv , finnes et eldgammelt bevis på bosetting i Innlandet. En flokk på 16 elger er avbildet på steinen. De er anslått å være 5000 år gamle.

Bergevika

Kalkverket i Begevika var ett av to gode kalkbrudd i området. Det andre ligger i Furuberget i Hamar og er fortsatt i drift. Stein fra Bergevika ble trolig brukt til å bygge både domkirken og bispegården i Hamar.

Mjøskastellet

Et 20 meter høyt tårn, som ble bygget som et forsvarsverk, sto en gang på Steinsholmen i Ringsaker. Nå ligger bare grunnmuren igjen som et bevis på det som en gang var der.

Jernverk

I nesten 200 år var det stor virksomhet på Feiring jernverk. Det ble funnet store mengder jernmalm i fjellet og Carsten Anker satset stort i området på begynnelsen av 1800-tallet, men det gikk ikke så bra...

Gravhauger

På Sotenodden i Stange ligger sju store gravhauger oppå restene av det som en gang ble bygget som en beskyttende bygdeborg. Hvem som ble begravet her, vet vi lite om, men plasseringen på gravene og størrelsen på dem viser at det trolig var folk med stor betydning for området og med sterk tilknytning til Mjøsa.

Flere saker fra Innlandet