På bunnen av Mjøsa, i Minnevika, ligger en gammel, fredet lasteskute. Den vitner om en tid da vannvegen var viktigste transportåre i Innlandet.

Et stykke historie på Mjøsas bunn

Like under vannoverflaten i Minnevika ved Minnesund ligger den gamle lastebåten Wega. For rundt hundre år siden var den viktig for varefrakt på Mjøsa, men så, rundt 1914 sank den mens den lå i opplag.

Bli med til Sotenodden i Stange. Her ble det for 1600 år siden bygget en enorm bygdeborg, og et par hundre år senere ble stedet brukt som gravplass.

Forsvarsbygg ble til gravplass

På Sotenodden i Stange ble det i sin tid bygget en bygdeborg til beskyttelse. Men da det ble fredeligere tider ble borgen gjort om til gravplass.

I nesten 200 år var det stor virksomhet i åsen ved Feiring etter at det ble funnet store mengder jernmalm i fjellet. Carsten Anker fra Eidsvoll satset stort i Feiring på begynnelsen av 1800-tallet, men det gikk ikke bra.

Feiring Jernverk

Gruvene på Feiring ble påbegynt allerede på 1600-tallet. i 1798 tok Carsten Anker over driften, men trass store visjoner – det gikk ikke som han håpte.

Visste du at det på 1200-tallet ble bygget et enormt tårn, på fem etasjer, som ruvet i terrengeet utover Mjøsa? I dag er det fortsatt mulig å se restene av forvarsverket som kongen bygde.

Kongens forsvarsbygg i Mjøsa

På ei øy i Mjøsa lå en gang et 20 meter høyt bygg som skulle beskytte Konge og fedreland. Nå ligger bare ruinen igjen.

Bergevika på Helgøya har hatt stor betydning for bygging av store bygg i Mjøsområdet, både i middelalderen og på slutten av 1800-tallet.

Gav stein til kirker i flere prestegjeld

Kalkverket i Bergevika på Helgøya har hatt stor betydning, i to perioder, for utviklingen rundt Mjøsa. Både domkirken på Hamar og flere andre bygg har fått stein herfra.

På en Stein i Ringsaker er 15 løpende elger avbildet. Det har de vært i rundt 5000 år.

Spor etter de første menneskene i Innlandet

For kanskje så mye som 6000 år siden fattet en gruppe mennesker interesse for en stein som lå henslengt i mjøskanten. Nå er det vi som er fascinert av deres tegninger på steinen.

Vi har besøkt flere kulturminner rundt Mjøsa. Thorstadbua på Lillehammer er et av stedene vi har vært på.

Et unikt hus i mjøskanten

Ved mjøskanten i Lillehammer ligger et hus som er unikt for Lillehammers historie. I Thorstadbua ble det lastet og losset alt som trengtes av varer.