Hopp til innhold

Skipsvrak funnet på 410 meters dyp i Mjøsa

Skipsvraket på bunnen av Mjøsa kan være det eldste som noensinne er funnet i innsjøen. – Det kan være en veldig viktig brikke i sjøfartshistorien.

Konturene av et skipsvrak på bunnen av Mjøsa.

SKIPSVRAK: Dette er konturene av skipsvraket som er funnet på bunnen av Mjøsa.

Foto: FFI og NTNU

I to uker har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og NTNU kartlagt utvalgte områder, på jakt etter dumpeplasser for ammunisjon i Mjøsa.

Undersøkelsene har i hovedsak foregått på vestsiden av Helgøya og utenfor Toten-vika.

Men ubåten Hugin fant mer enn ammunisjon.

Skipsvraket som nå er oppdaget kan være 700 år gammelt.

– Ut ifra det arkeologene våre sier kan båten dateres til et sted mellom 1300-tallet og 1800-tallet. Så det kan potensielt være den eldste båten vi noen gang har funnet i Mjøsa, sier Gro Kvanli Dæhlin, viserektor ved NTNU i Gjøvik.

Konturene av et skipsvrak på bunnen av Mjøsa

ELDST: Arkeologene daterer vraket til et sted mellom 1300 og 1800-tallet og det kan dermed være det eldste som noen gang er funnet i Mjøsa.

Foto: FFI og NTNU

Klinkbygget trebåt

Marinarkeolog Øyvind Ødegård ved NTNU forteller at vraket ble funnet omtrent på 410 meters dyp.

Han sier det er et skip eller en stor båt.

– Omrisset av den er tydelig på sonarbildene vi har, så nå håper vi at vi kommer oss ned med videokamera og kan undersøke litt mer i detalj, sier Ødegård.

Det de allerede nå kan se ut fra bildene er at det er en klinkbygget trebåt. Og vi ser formen på stavnen, den er cirka 10 meter lang og to og en halv meter bred.

Det er i alle fall det som er igjen av båten. De ser allerede antydning til at den har begynt å gå litt i oppløsning, forteller Ødegård

– Hvis det stemmer at det er et ror i stavnen på den, så har vi ingen indikasjoner på at det er en teknologi som startet før på 1300-tallet, så et eller annet sted mellom 1300 og 1850 er det vi har som arbeidsteori foreløpig.

Øyvind Ødegård, forsker marinarkeologi ved NTNU.

FORSKER: Øyvind Ødegård er forsker marinarkeologi ved NTNU og med i prosjektet «Oppdrag Mjøsa».

Foto: Frode Meskau / NRK

Miljøbomber og skipsvrak

Målet med undersøkelsene var egentlig å finne ammunisjon og eksplosiver som ble dumpet i Mjøsa i en årrekke etter krigen.

Også i tiårene etter ble det dumpet ammunisjon i Mjøsa, blant annet fra Raufoss Ammunisjonsfabrikk.

Bakgrunnen for Oppdrag Mjøsa var å finne ut hvordan dette og annen forurensning påvirker Mjøsa i et langtidsperspektiv, forteller Gro Kvanli Dæhlin.

Gro Kvanli Dæhlin, viserektor ved NTNU på Gjøvik.

SPENNENDE: Viserektor ved NTNU Gjøvik, Gro Kvanli Dæhlin tror de kan finne enda flere skipsvrak på Mjøsas bunn.

Foto: Frode Meskau / NRK

Men det er altså mye mer enn ammunisjon å finne på Mjøsas bunn.

Innsjøen har også blitt brukt som dumpeplass for bilvrak, industriavfall og mye annet. Dette er dårlig kartlagt og potensielt farlig.

Men siden man også visste at det kunne finnes skjulte kulturminner på Mjøsas bunn har arkeologer også vært med i prosjektet.

Kulturminner under vann

Marinarkeolog Øyvind Ødegård sier funnet kan fortelle dem mer om sjøfartshistorien på Norges største innsjø.

– Det kan være en veldig viktig brikke. Hvis dette er et gammelt fartøy kan det fortelle oss litt om båtbyggertradisjonen og også sjøfarten som gikk her.

Det blir f.eks. spennende å undersøke om det er last om bord.

Ubåten Hugin i Oppdrag Mjøsa.

UBÅT: Ubåten Hugin samler data ved hjelp av avansert sonarteknologi som gir detaljerte bilder av alt som ligger på bunnen.

Foto: Øyvind Ødegård, NTNU

Skipet som nå er funnet forliste omtrent midt på Mjøsa.

– Det er ikke en båt som er forlatt. Vi regner med at det er et forlis hvor de har gått ned med mann og mus potensielt. Mer detaljundersøkelser kan fortelle oss veldig mye om historien til vraket og hjelpe oss å sette det inn i en større sammenheng, sier Øyvind Ødegård.

Flere båter på dypt vann

Gro Kvanli Dæhlin ved NTNU er begeistret over funnet av det spesielle skipsvraket.

– Det er veldig spennende at vi nå har funnet kulturminner i Mjøsa.

Også vraket av DS Lillehammer som ble bygd i 1908 og senket på dypt vann i 1975 er nå funnet.

Skipsvrak på bunnen av Mjøsa

SENKET: Vraket av DS Lillehammer er også funnet nå. Denne båten ble senket på 70-tallet.

Foto: FFI og NTNU

Det visste vi sånn cirka hvor var gått ned, men nå har de funnet det, sier Kvanli Dæhlin.

Og det kan tenkes at de finner flere båter også. Mjøsmuseet har kjennskap til flere.

Ja det kan hende vi finner mer. For Mjøsa er jo egentlig et skattkammer. Vi har nedtegninger på at det er andre skip også som har forlist i Mjøsa. Så dette er skikkelig spennende.

Flere saker fra Innlandet

pride-flagg-tv-140624

Strømmet på TikTok: – Dere må vipse om dere vil ha mer homoflagg-brenning

Trafikkulykke Østerdalen Sladdet

To personer døde i trafikkulykke i Østerdalen