Hopp til innhold

Fylkesmannen: Kommunen brøt loven i varslersak

Rådmannen i Eidskog ble satt til å behandle en varslersak, som omhandlet han selv. Ulovlig, konkluderer Fylkesmannen.

Varsler, Eidskog

HÅPER PÅ EN LØSNING: Den kommuneansatte som står bak varslet håper at saken for en snarlig løsning.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Eidskog kommune bestemte først at en setterådmann skulle behandle varslet, siden deres egen rådmann var en av de varsleren kritiserte.

Setterådmannen konkluderte med at kommunen burde inngå forlik med varsleren.

Men 14. mai vedtok flertallet i kommunestyret, som besto av Ap og flertallet i Sp, at den tidligere oppnevnte setterådmannen ikke lenger skulle jobbe videre med saken.

De vedtok isteden at rådmann Eidskog, Trond Stenhaug, skulle overta saken. Det til tross for at han altså var en av dem varslet var rettet mot.

Opposisjonen, som da besto av Høyre, Venstre, og Frp, ønsket en lovlighetskontroll av vedtaket.

Ap gjorde et dårlig valg i Eidskog, men fikk beholde ordføreren, med støtte fra de gamle motstanderne i opposisjonen. Mye fordi de forhandla inn ett punkt om at varslersaken bør løses ved forlik.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har nå kommet til at vedtaket må oppheves som ugyldig fordi rådmannen er inhabil.

– Ikke overraskende

– Jeg er ikke overrasket over konklusjonen til Fylkesmannen. Vi har hele tiden ment at rådmannen har vært inhabil, og dermed ikke kan håndtere saken.

Det sier varslerens advokat, Kari Breirem.

Kari Breirem

HÅPER KOMMUNEN TAR KONTAKT: Kari Breirem, advokaten til varsleren, håper nå at kommunen tar initiativet til kontakt mellom partene.

Den ansatte i Eidskog kommune varslet for tre år siden om det hun mente var feil og mangler ved omtaksering av eiendomsskatten.

Flere uavhengige rapporter støttet varsleren, og konkluderte med at retakseringsprosessen inneholdt vesentlige mangler.

Eiendomsskatten ble firedobla

I august i fjor sendte den ansatte inn et varsel, som også handlet om mobbing og trakassering.

Varslet var rettet mot rådmannen, ordfører Kamilla Thue (Ap), og to andre ledere i kommunen.

I høst stevnet varsleren Eidskog kommune for retten fordi hun mente at hun ikke hadde andre muligheter til å få behandlet saken sin.

Eiendomsskatt: – Mobbet og trakassert av kommuneledelsen

– Viktig å sjekke lovligheten

Fylkesmannen har etter en helhetsvurdering kommet til at kommunestyret har overlatt den videre håndteringen av saken til en rådmann som ikke var habil til å behandle varselet.

Hilde Sørli

VIKTIG VURDERING: Hilde Sørli (V) mener at det var viktig å få vurdert lovligheten i vedtaket som gjorde at rådmann skulle behandle varslet der han selv ble kritisert.

Foto: Erik Grande

Det at rådmannen selv blir kritisert i varslet, kan svekke tilliten til rådmannens upartiskhet, kommer det fram av Fylkesmannens vedtak.

– All fornuft tilsier at de som blir kritisert ikke skal behandle saken selv. Det er veldig viktig at vi fikk en avklaring fra Fylkesmannen på at dette faktisk ikke er lov. Det er viktig å sikre tilliten i slike saker, sier Hilde Sørli (V). Hun er talsperson for V, H og Frp i denne saken.

Ordfører Kamilla Thue (Ap) sier at hun tar Fylkesmannens avgjørelse til orientering.

– Jeg vet foreløpig ikke hva dette vil bety i praksis. Det er komplisert juss og jeg må sette meg mer inn i saken før jeg kan si noe mer, men vi skal følge opp denne saken, sier Thue.

Håper på forlik

Varslerens advokat mener det er selvsagt at saken nå kan løses ved forlik i stedet for rettssak. Hun håper på et snarlig initiativ fra kommunen.

– Jeg mener at det kan være en god løsning at setterådmannen gjenopptar sitt arbeid, sier Breirem.

Setterådmannen sin konklusjon var klar. Eidskog kommune hadde gjort feil overfor varsleren.

Fylkesmannen anbefaler gransking

Setterådmannen mente kommunen måtte inngå en avtale med varsleren. Han foreslo å gi henne tilbake 100 prosent stilling, og økonomisk kompensasjon. I tillegg mente han at det ikke skal være direkte kontakt mellom varsler og en bestemt leder i kommunen.

Varsler, Eidskog

FØLTE SEG RETTSLØS: – Vedtaket fra 14. mai gjorde meg rettsløs, derfor er det viktig at ble opphevet, sier hun som står bak varslet.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Fylkesmannen i Oslo og Viken oppfordrer i sin rapport kommunen til å vurdere om det bør foretas en gransking av hele prosessen rundt varslersaken, for eksempel av et uavhengig advokatfirma.

Fylkesmannen mener også at kommunen bør gjennomgå sine varslingsrutiner på nytt.