Hopp til innhold

Frykter ny runde med lange soningskøer

Leder for Politijuristene advarer om at nedleggelser av syv fengsler igjen kan føre til lange køer med personer som skal inn til soning.

Sverre Bromander, leder av Politijuristene

Leder for fagforeningen Politijuristene, Sverre Bromander, sier han håper justisministeren har tenkt over alle de ubehandlede sakene som ligger hos politiet, når han nå vil legge ned syv fengselsenheter.

Foto: Ola Mjaaland

– Vi må være sikre på at vi har tilstrekkelig fengselsplasser, sånn at vi ikke får lange soningskøer slik vi hadde for noen år siden, sier leder for fagforeningen Politijuristene i Juristforbundet, Sverre Bromander.

Regjeringens forslag i statsbudsjettet om å legge ned syv lavsikkerhets fengselsenheter, har skapt reaksjoner. I dag protesterte fengselsansatte ved å gå ut i streik.

Bakgrunnen for forslaget er at flere fengselsplasser står tomme. Kun 92 prosent av kapasiteten i fengslene blir brukt.

– Dette er basert på prognoser og faglige råd fra Kriminalomsorgsdirektoratet, sier stassekretær i justisdepartementet, Knut Morten Johansen (Frp).

Venter mange dommer

I 2013 stod 1100 personer i soningskø. Nå er køene nede i 200, blant annet fordi Norge har leid et fengsel i Nederland. Denne avtalen ble sagt opp i september.

Politijuristene gikk tidligere i år ut og fortalte om store bunker ubehandlede straffesaker som ligger hos politiet. Disse sakene skal behandles og mange vil ende med tiltale og dom.

Bromander sier han håper justisministeren har tenkt over alle sakene som ligger på vent når de nå ønsker å legge ned fengselsplassene.

– Disse sakene vil høyst sannsynlig sørge for at det blir behov for flere fengselsplasser enn det som brukes i dag.

– Vil bli vanskelig å gjennopprette

Emilie Enger Mehl, SP

Emilie Enger Mehl i Senterpartiet frykter man ved å legge ned fengsler gjør feil som ikke kan rettes opp senere.

Foto: Mette Finborud Børresen

Stortingsrepresentant for Senterpartiet i Hedmark, Emilie Enger Mehl, tror utregningene til regjeringen om overkapasitet ikke vil være reel i årene fremover.

– Hvis vi legger de ned nå vil det bli veldig vanskelig å få gjenopprettet disse senere, sier Enger Mehl.

Johansen i justisdepartementet mener det er fengselsplasser for personer som er dømt for alvorlig kriminalitet det vil bli behov for fremover.

– Dersom behovet for fengselsplasser øker som følge av flere lengre dommer, vil det sannsynligvis være behov for plasser med høyt sikkerhetsnivå.

Vil ha fotlenkesoning

Et annet argument får å legge ned fengselsplassene er at flere og flere soner med elektroniske fotlenker. Omtrent en tredjedel av fengselsstraffene sones hjemme.

Statssekretær i Justis- og beredskapdepartementet, Knut Morten Johansen (FrP).

Knut Morten Johansen i justisdepartementet tror først og fremst det vil bli behov for flere høy-sikkerhetsplasser i norske fengsler fremover.

Foto: Justisdepartementet

– Økt bruk av straffegjennomføring med fotlenke gir domfelte mulighet til å beholde bolig og arbeid. Kapasiteten på fotlenke er økt med 255 plasser, til totalt 500 plasser, sier Johansen.

Tillitsvalgt Espen Grongstad på Bruvoll avdeling i Hedmark, som er et av dem som er foreslått lagt ned, sier til FriFagbevegelse at 90 prosent av dem som sitter på avdelingen derimot ikke kan sone med fotlenke.

Det er nemlig flere krav for å kunne sone med lenke, blant annet må man ha en straff på maks fire måneder.

Bromander mener det blir helt feil å anta att flere kan sone med fotlenke i fremtiden.

– Det er helt riktig at flere begynner med alternative soninger. Men å legge ned med den begrunnelsen syns jeg er å forskuttere domstolsbehandlinger.

Bruvoll Fengsel

Bruvoll fengsel i Hedmark er ett av syv som er vurdert nedlagt.

Foto: Kriminalomsorgen