Hopp til innhold

Innfører båndtvang for å skåne rådyr

Store snømengder tvinger dyra ned til bebyggelse. Nå tar en rekke kommuner grep for å hindre ulykker.

Avlivet rådyr ligger i snøen.

SYKT: Dyra trekker til skiløypene og bilvegene fordi det er lettere å gå der enn i den dype snøen. Dette rådyret måtte avlives etter at Viltnemnda fant det i snøen.

Foto: Bente Rønningen medlem Viltnemnda/Fallviltgruppa Gjøvik kommune

– Folk sier at bikkjene deres ikke gjør noe gæli, men ofte så løper de etter rådyra og skremmer dem, sier leder i viltnemnda i Gjøvik, Lars Slåttsveen.

Han mener det er helt nødvendig at folk holder hundene sine i bånd nå.

Gjøvik er en av flere kommuner som i disse dager innfører ekstraordinær båndtvang for hund på grunn av store snømengder.

Hvor lenge båndtvangen vil vare kommer an på været. Når det er mye snø trekker nemlig både elg, hjort, rådyr og annet vilt til skiløypene og vegene fordi det er lettere å gå der.

Men der kan de bli jaget – i verste fall inn i døden.

Les også: Antall viltpåkjørsler øker og få tiltak hjelper

Elg som kryssar vegen i Innlandet
Elg som kryssar vegen i Innlandet

Kan lide en smertefull død

Både de som kjører opp løyper i Gjøvik og friluftsfolk har meldt om mange dyr i løypene nå. Spesielt er det mange rådyr, forteller viltnemnda.

Båndtvangen er innført fordi de fleste hunder instinktivt vil jage dyra.

– Rådyra blir helt utslitt, sprengt på en måte, så de kommer seg ingen steder. De hopper i snøen til de ikke orker mer. Så blir de liggende og går en smertefull død i møte, forteller Slåttsveen.

Lars Slåttsveen, leder i Viltnemda i Gjøvik.

VILTNEMNDA: Leder i Viltnemnda i Gjøvik, Lars Slåttsveen, på oppdrag på sommerstid. Han sier at de fleste respekterer båndtvangen. Men ikke alle.

Foto: Bente Rønningen, Viltnemnda/Fallviltgruppa Gjøvik kommune

Er det kaldt i tillegg, så dør dyra i løpet av et døgn.

– De kan bli bitt også. Og da kan det ryke av et bein. Hvis de ikke er sprengt fra før, får de en enda mer smertefull død, sier han.

Gjøvik kommune har også sendt inn søknad til Mattilsynet om å få tillatelse til nødforing av rådyr på spesifikke steder i kommunen.

NRK forklarer

Hva er ekstraordinær båndtvang?

Ekstraordinær båndtvang kan innføres under forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet.

Reglene gjelder ikke for hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste.

Overtredelse av forskriften kan straffes med bøter eller fengsel etter hundelovens bestemmelser.

Flere kommuner tar samme grep

Det er ikke bare i Gjøvik kommune at rådyra trekker til stier og veger.

Ti kommuner i Innlandet, Viken samt Vestfold og Telemark har innført eller skal innføre ekstraordinær båndtvang i januar for å beskytte viltet.

Flere av kommunene begrunner båndtvangen med ekstraordinære forhold for dyra grunnet lokalt store nedbørsmengder.

Tinn kommune i Vestfold og Telemark har i tillegg til båndtvang, innført generelt løyve til grunneiere til å kjøre snøskuterløyper for å hjelpe hjorteviltet denne uka.

I Nordre Land trer båndtvangen i kraft 30. januar.

Erik Eng fra Fallviltgruppa forteller at det er viktig at det blir gjort grep.

– Det er litt tungt å være dyr i skogen nå. Båndtvangen gir rådyra mer fred, så de får ha det rolig rundt seg.

Har du truffet på rådyr, elg eller hjort i vinter?

Ber bilister vise ekstra hensyn

Det er liten vits i å prøve å redde et rådyr som ligger utslitt og stille. Lars Slåttsveen forteller at noen prøver, tar dem med hjem og pakker dem inn i pledd. Men det er dessverre sjelden det hjelper.

– Er de så utslitt og sprengt, så dør de likevel, sier han. Da er det mer humant å avlive dem.

Viltnemnda ber også bilister om å vise ekstra hensyn om dagen.

De store snømengdene fører også til at mange dyr, både elg og rådyr, forviller seg ut på vegene.

– Det er mye påkjørsler, både av elg og rådyr. Vi er ute stort sett hver dag nå, sier Lars Slåttsveen.

Elg som er avlivet etter påkjørsel.

PÅKJØRT: Denne elgen måtte avlives etter å ha blitt påkjørt.

Foto: Bente Rønningen, Viltnemnda/Fallviltgruppa Gjøvik kommune

Les også: Fortviler over hundeangrep: – Forlater dyrene mens de enda er i live

Sau og lam etter hundeangrep
Sau og lam etter hundeangrep

Flere saker fra Innlandet