Hopp til innhold

Ekstraordinær båndtvang for hund

Tinn kommune innfører ekstraordinær båndtvang på hund fra og med onsdag. Dette fordi store snømengder i hele Tinn kommune skaper vansker for elg, hjort, rådyr og annet vilt. Når forholdene er som de er nå, trekker dyra også ned mot bebyggelsen og ved skiløyper fordi det er lettere å bevege seg der.

For å beskytte viltet under disse utfordrende forholdene, er det viktig at hunder holdes i bånd slik at viltet ikke utsettes for unødvendig stress, skriver Tinn kommune på sin nettside.

Som tiltak innfører Tokke kommune generelt løyve til grunneiere til å kjøre snøskuterløyper for å hjelpe hjorteviltet denne uka.

Hund med snø i anstiktet
Foto: Gina Ørslien Bårdseng / Privat