Hopp til innhold

Farida-saken: Staten vant fjerde runde i retten

Etter å ha vunnet mot staten i tingretten, lagmannsretten og i Høyesterett, tapte Farida og familien hennes den fjerde runden i retten. 13-åringen får ikke komme tilbake til Norge.

Farida

I KABUL: 13 år gamle Farida har fulgt rettssaken spent fra Kabul og hadde et juleønske – å få komme tilbake til Dokka.

Foto: Privat

Saken om den 13 år gamle jenta Farida fra Afghanistan, som ble sendt ut av Norge i februar 2015, har engasjert både lokalmiljøet på Dokka og over hele landet.

  • Gjennom tre rettssaker og senest i Høyesterett i mars i år, ble det slått fast at staten hadde gjort feil i saken der de sendte familien ut av Norge.
  • Noen uker etter Høyesteretts dom, kom Utlendingsnemnda med sin konklusjon: Utvisningsvedtaket ble opprettholdt.
  • Familien stevnet staten for det nye vedtaket.
Ingunn-Sofie Aursnes, direktør UNE

GOD DOM: Ingunn-Sofie Aursnes, direktør i UNE, er fornøyd med dommen.

Foto: Pressefoto UNE

Denne rettssaken gikk for Oslo tingrett i november og i dag falt dommen. Denne gangen er altså staten frifunnet.

– UNE er tilfreds med dommen, og mener den er riktig. Mor og datter fikk opphold i Norge fordi de var enslige. Da faren dukket opp, kunne familien, som andre afghanske familier i samme situasjon, henvises til internflukt i Kabul. Det er retten enig i, sier Ingunn-Sofie Aursnes, direktør i Utlendingsnemnda.

Anbefaler familien å anke

Advokat Arild Humlen

OPPRØRT: Advokaten til Farida og familien hennes, Arild Humlen, reagerer på flere deler av dommen som falt i dag.

Foto: Laila Nguyen / NRK

Utlendingsmyndighetene har hele tiden ment det ikke lenger er farlig for familien å vende tilbake til området de er fra, Jaghuri, 20–30 mil sør for Kabul. Dette har vært regna som et, i afghansk målestokk, fredelig område.

Staten mente før denne siste rettsrunden at de hadde en bedre sak enn de hadde forrige gang. Grunnen skal være at familien til Farida også kan bo trygt i Kabul.

Advokaten til Farida, Arild Humlen, reagerer på flere deler av dommen.

Han mener dommen konkluderer med at det er vanskelig å si at det er trygt nok for familien i Kabul, og at retten mener det er tvil om at sikkerhetssituasjonen i den afghanske hovedstaden er innenfor rammen av intern flukt.

– Denne tvilen skal ikke gå utover Farida og familien. Det er staten som har tvilsrisikoen i slike saker, så jeg forstår ikke bevisvurderingen i retten, sier Humlen.

– Jeg har anbefalt familien at denne dommen bør påankes.

Støttegruppa for Farida skuffet over dommen

NEDTUR: Skuffelsen var til å ta og føle på i støttegruppa til Farida på Dokka da dommen falt i formiddag.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Stor skuffelse

Støttegruppa til Farida har helt siden 2015 jobbet hardt for å få den unge jenta og familien hennes tilbake til Norge og Dokka. Håpet om dette har steget i takt med alle seierne de har fått i rettsapparatet.

Det var støttegruppa som, i samråd med familien og advokaten, stevnet staten før denne siste rettsrunden.

Nå sa det altså stopp, og det er vanskelig å forstå på Dokka der gruppa samlet seg i dag da dommen falt.

– Vi er enormt skuffet. I dag som menneskerettighetene er 70 år får vi et negativt vedtak for et barn som bor i Kabul. Det er nesten ikke til å tro, er den umiddelbare reaksjonen til læreren til Farida, Kari Odden Haugen.

– Dette er et sjokk! Vi hadde så innmari tro på at dette kom til å gå etter de fem dagene i retten i Oslo. Vi har krefter til gå på med en runde til i retten, sier Kathrine Fossen Rosenberg, en av de andre medlemmene i støttegruppa.

Prinsipiell sak

Utfallet av Farida-saken kan få konsekvenser for behandlingen av andre asylsøknader.

Det var første gang spørsmålene denne saken reiser, ble tatt opp i Høyesterett.

Staten ser på saken som så prinsipiell at de altså ville føre den for landets høyeste rettsinstans, og har vist til at retten har lagt seg på ulik praksis i ganske like saker.

– UNE har valgt å fatte nytt vedtak med samme resultat for å sikre likebehandling med andre familier som har fått opphold som enslige, og som har mistet tillatelsen da far dukket opp, forteller Ingunn-Sofie Aursnes, direktør i UNE, i en kommentar etter dagens dom.

I vår besøkte støttespillerne til Farida talkshowet Lindmo og i høst fikk de Amnestyprisen for sitt engasjement.

Støttegruppe Farida i retten

I RETTEN IGJEN: Merete Enerstvedt fra støttegruppa til Farida fulgte den fjerde rettsrunden i Oslo tingrett fra tilhørerbenken.

Foto: Erlend Moe / NRK

Flere saker fra Innlandet