Hopp til innhold

Farida-saken avgjort i Høyesterett

I dag falt dommen i Farida-saken i Høyesterett. Det gikk ikke Farida og familiens vei. Støttespillerne hennes sier de er sjokkerte og overrasket.

Farida

SEKS ÅR: Farida Khurami er i dag 15 år gammel. Hun ble sendt fra Norge til Afghanistan 2015.

Foto: Noorya Muhsini

For seks år siden ble den nå 15 år gamle Farida Khurami og familien hennes tvangsutsendt fra Norge til Afghanistan.

Siden den gang har familien forsøkt å få komme tilbake til Norge.

I dag falt dommen fra Høyesterett. De valgte å forkaste anken, og dermed blir avgjørelsen fra lagmannsretten stående.

Lagmannsretten avgjorde i juni i fjor at Utlendingsnemnda (UNE) hadde handlet rett da de tok flyktningstatusen bort fra Farida og familien hennes.

15-åringen får derfor ikke komme tilbake til Norge.

Forkastet anken fra familien

– Lagmannsretten hadde lagt til grunn at UNEs vedtak om opphør av flyktningstatus for en familie fra Afghanistan var gyldig, skriver Høyesterett i et sammendrag.

Der fortsetter de med å skrive at spørsmålet for Høyesterett bare var om lagmannsretten hadde bygget på en riktig forståelse av utlendingsloven.

– Høyesterett var enig i lagmannsrettens forståelse og forkastet anken fra familien.

NRK har vært i kontakt med Farida sin advokat, Arild Humlen. Han er opptatt i en annen rettssak, og ønsker ikke å uttale seg før han har fått lest gjennom dommen.

– Sjokkerte

Farida og familien har hatt en støttegruppe i Dokka helt siden hun ble sendt ut av landet. Liv Marie Liv Simensveen er en av dem som har jobba hardt for å få Farida hjem. Hun snakked med 15-åringen og familien etter dommen kom.

– Det er jo tøft. Vi har prøvd å sette håp i dem, for vi har trodd i støttegruppa at dette er en åpenbar sak både på nasjonalt og internasjonalt plan. Å formidle at håpet vi har bygd opp skal knuses. Jeg føler jeg knuser hjertet deres, sier Simensveen.

Støttegruppa har fulgt nøye med på saken og er skuffa.

– Først, vi er sjokkert og overrasket over dommen, sier Merethe Engen Enerstvedt i støttegruppa.

Hun sier også at gruppa hele vegen har tillit til at Høyesterett skal ivareta Norges Internasjonale forpliktelser, og forholde seg korrekt til folkeretten.

Støttegruppa til Farida på Dokka

STØTTEGRUPPE: Farida og familien har en lokal støttegruppe som helt siden 2015 har jobbet hardt for å få den unge jenta og familien hennes tilbake til Norge og Dokka. De har fulgt saken siden starten.

Foto: Ruth Barsten / NRK

– Den tilliten er nå brutt. Norge sitter i Sikkerhetsrådet og samtidig går vi i front med å undergrave flyktningkonvensjonen. Vi er skamfulle på Norges vegne og bekymret for smitteeffekten overfor andre FN-land i Europa, sier Engen Enerstvedt.

Avdelingsleder i Utlendingsnemnda, Ingun Marie Halle sier de har mottatt dommen i dag og ser at UNE har fått medhold på alle punkter. Hun skriver i en e-post til NRK at med denne dommen har vi fått to prinsipielle avklaringer som vil få betydning for andre saker.

– Det ene er at internflukt kan brukes i saker om opphør av flyktningstatus. Og det andre er at prinsippet om at vedtak fattes på bakgrunn av situasjonen på vedtakstidspunktet, også gjelder i opphørssaker.

Kom til Norge i 2011

Farida og moren Noorya kom til Norge i 2011. Året etter kom også faren, Hafiz, til landet. De bosatte seg på Dokka i Innlandet, hvor de ble godt integrert i lokalsamfunnet.

Ifølge Noorya dro hun fra Afghanistan fordi familien hadde brutt med henne. Årsaken var at hun rømte fra et tvangsekteskap med en eldre mann.

Norske utlendingsmyndigheter trodde ikke på denne historien, som ble oppgitt som grunnlag for asylsøknaden.

12. februar 2015 ble familien hentet av politiet og sendt tilbake til Afghanistan. Det førte til sterke protester fra lokalbefolkningen på Dokka.

Da Farida ble sendt til Afghanistan for fem år siden hadde hun aldri vært i landet tidligere.

Flere rettsrunder

Helt siden familien ble sendt ut av Norge har de forsøkt å komme tilbake igjen. Med hjelp fra støttegruppa på Dokka har de vært gjennom fem runder i retten.

Først vant familien i både tingretten, lagmannsretten og Høyesterett. Men så fattet Utlendingsnemnda et nytt vedtak mot familien, og dermed startet enda en ny rettsrunde.

Familien har tapt de nye rettsrundene i både tingretten og lagmannsretten.

Farida

UNDERVISNING PÅ NORSK: Bildet er tatt i Afghanistan i 2018. Farida har fått norske skolebøker og får undervisning på norsk i Kabul.

Foto: Privat

Senest i fjor sommer kom Lagmannsretten frem til at Utlendingsnemnda (UNE) handlet rett da de tok flyktningstatusen bort fra Farida og familien hennes.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har engasjert seg i saken, som såkalt «partshjelp». Årsaken er at FN mener at Norge i denne saken bryter flyktningkonvensjonen.

En konvensjon Norge har forpliktet seg til å etterleve.