Erstatning til ett av ofrene i Alvdal-saken

Ei 20 år gammel jente som var ett av ofrene i overgrepssaken i Alvdal, får 1,65 millioner kroner i erstatning av Trondheim kommune.

Alvdal-saken

Kvinnen som nå får erstatning var nabo til de to hovedtiltalte i overgrepssaken i Alvdal. Her med sin bistandsadvokat Anne Kristine Bohinen.

Foto: Schjetne, Steinar / NTB scanpix

20-åringen som nå får erstatning var nabo til de to som var hovedtiltalte og er dømt til 15 års fengsel i Alvdal-saken. De to ble dømt for overgrep mot i alt fire barn, to var egne barn/stebarn, de to andre var den 20 år gamle kvinnen og hennes yngre bror.

20-åringen vokste opp i Trondheim, og hennes bistandsadvokat Anne Kristine Bohinen gikk på vegne av jenta til erstatningssøksmål fordi hun mener barnevernet der har sviktet på en rekke punkter.

Inngikk forlik

Kommunen mener den ikke har brutt loven, men har likevel inngått et forlik og gitt 20-åringen er erstatning på 1,65 millioner kroner, skriver Adresseavisen.

– Vi mener vi rettslig sett ikke er ansvarlig. Min vurdering er at det foreligger en prosessrisiko, ved at det ikke er gitt hva utfallet ville blitt i en rettslig behandling av kravet. Derfor ble vi enige om å møtes på 1,65 millioner kroner, sier kommuneadvokat Hans Vikheim til Adresseavisen.

Bohinen sier seg fornøyd med forliket. 20-åringen og familien flyttet til Alvdal i 2002. Foreldrene ble fratatt omsorgen for jenta og hennes bror i 2005. I Alvdal-saken ble foreldrene dømt for medvirkning til overgrep.

I april fikk de to minste barna i Alvdal-saken til sammen 4,1 millioner i erstatning fra Alvdal kommune fordi barnevernet sviktet.