Det blir vannkraftutbygging i Nedre Otta

Dermed realiseres et av Norges største vannkraftprosjekt. – En trist dag for Oppland og spesielt reiselivet, mener Ketil Kjenseth (V).

Nedre Otta

JA TIL VANNKRAFT: Et flertall på Stortinget mener vannkraftutbyggingen i Nedre Otta ikke trenger Stortingsbehandling.

Foto: Jorun Vang / NRK

Et flertall i olje- og energikomiteen har allereda sagt ja til kraftutbygging i Nedre Otta. Det samme har NVE.

Motstanderne mener utbyggingen er så stor og omfattende at saken bør opp i Stortinget. Det skjer ikke. Et flertall av stortingspolitikernene vil overlate avgjørelsen til Statsråden. Det ble klart etter en debatt i Stortinget i dag.

Stortingspolitiker Ketil Kjenseth (V) er skuffet.

– Det er viktig at vi med jevne mellomrom diskuterer hva som er en stor utbygging og hva det går utover av andre samfunnsinteresser, sier Kjenseth.

Han mener det har blitt gitt tillatelse til å bygge ut for mange vassdrag uten at Stortinget har vært involvert i avgjørelsen.

Nedre Otta blant verneverdige "tre på topp"

Frykter for reiselivet

Utbygging av Nedre Otta vil berøre en elvestrekning på ti kilometer, og vil gi redusert vannføring.

Det får konsekvenser for dem som bruker elva til elvesportaktiviteter. Kjenseth frykter reiselivsnæringa taper.

– Hele Otta-vassdraget bygges nå ut. Det er en stor utbygging i en del av Oppland som sårt trenger reiselivsnæring og de arbeidsplassene det gir, sier Kjenseth.

Av hensyn til reiselivet og elvesportaktiviteter i Otta anbefaler NVE å øke vannføringen to dager i uka i seks uker på sommeren.

Eidsiva: – Vi er glade

– Vi er fornøyde. Nå slipper vi en veldig langvarig prosess i Stortinget. Vi trenger nemlig å være i drift i 2020 for å kunne få grønne sertifikater, sier Oddleiv Sæle, direktør i Eidsiva Vannkraft AS.

Eidsiva Vannkraft AS skal ha drifts- og vedlikeholdsansvaret av Nedre Otta kraftverkt, mens det er A/S Eidefoss og Opplandskraft DA som skal bygge prosjektet, som ligger i Sel og Vågå kommune i Oppland. Kraftverket vil gi en årlig produksjon på om lag 300 GWh som tilsvarer et årlig strømforbruk til rundt 15 000 husstander.

Nå er det opp til Olje- og energidepartementet som skal gi konsesjon, og det håper utbyggeren å få rett før eller etter årsskiftet

Planlagt byggestart er i løpet av høsten neste år, og kraftverket skal stå ferdig i 2019 eller i 2020.