Vil ha et av Norges største vannkraftprosjekt opp i Stortinget

Naturvernforbundet krever at Nedre Otta-utbygginga må behandles i Stortinget. Ifølge leder Lars Haltbrekken er kraftprosjektet så omfattende og omstridt at den har nasjonal interesse.

Nedre Otta

VERNEVERDIG? Naturvernforbundet mener den planlagte utbyggingen av Nedre Otta er så omfattende og omstridt at den har nasjonal interesse.

Foto: Jorun Vang / NRK

Haltbrekken viser til at det er ti år siden Stortinget sist behandlet en vannkraftsak.

– I mellomtiden er det gitt utallige tillatelser, og presset for å bygge ut gjenværende vassdrag er svært stort i Norge, sier Haltbrekken.

Dårlig belyst

Lars Haltbrekken

TIL STORTINGET: Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, mener utbyggingen av Nedre Otta må behandles av Stortinget.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Det var i juni fjor NVE anbefalte at Eidefoss og Opplandskraft får tillatelse til å bygge ut Nedre Otta kraftverk i Sel og Vågå kommuner, som vil få en årlig produksjon på 297 GWh.

– Dette er en veldig omstridt sak og den er forferdelig dårlig belyst. De utredningene som er laget har kun sett på virkningene av hvert enkelt kraftverk og ikke de samlede effektene av flere utbygginger, hevder Haltbrekken.

Og Naturvernforbundet er ikke de eneste som ønsker at Stortinget bør behandle disse utbyggingsplanene. Tidligere har Venstre og Ola Elvestuen tatt opp saken i Stortinget og spurt olje- og energiministeren om det samme. Rasmus Hansson (MDG) er saksordfører og han går også inn for stortingsbehandling.

Svaret fra Tord Lien, Frp, var at han regnet med at Nedre Otta-utbyggingen ikke legges frem for Stortinget.

Uenig med naturvernforbundet

Egil Skøien, daglig leder Opplandskraft

GOD SAMVITTIGHET: Daglig leder i Opplandskraft, Egil Skøien, sier utbyggingen av Nedre Otta ikke trenger behandling i Stortinget.

Foto: Opplandskraft

A/S Eidefoss og Opplandskraft DA ønsker å bygge kraftverk i Nedre Otta for å øke egen produksjon av kraft og bidra til oppfylling av Norges forpliktelser i henhold til fornybardirektivet.

Utbygger mener tiltaket vil gi betydelige mengder fornybar kraft til moderate miljøkonsekvenser og mener helt klart saken ikke trenger å bli tatt opp i Stortinget.

– Vi kan ikke se at denne utbyggingen har så store samfunnsmessige konsekvenser at det er nødvendig med behandling i Stortinget, sier daglig leder i Opplandskraft, Egil Skøien.

Opplandskraft mener også, i motsetning til Naturvernforbundet, at utbyggingen er godt nok utredet.

– Vi har utført omfattende konsekvensutredninger i tillegg til utredninger som handler om to områder som rammes av utbyggingen, nemlig padling/rafting og utsikten langs elva. Denne saken er tilstrekkelig utredet, forteller Skøien.

NVE har tidligere konkludert med at nytten av tiltaket er større enn ulempene, og anbefalt en utbygging.

Ifølge Lars Haltbrekken står kampen om utbygging av Nedre Otta nå i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Tirsdag 10. nov. var det et seminar på Stortinget for medlemmer av denne komiteen, der blant andre Naturvernforbundet la fram sine synspunkter på Nedre Otta-utbyggingen.

Rafting i Nedre Otta

RAFTINGMEKKA: Rafting- og kajakkmiljøet har reagert kraftig på planene om utbygging av Nedre Otta. De mener en utbygging vil ødelegge for denne industrien.