Hopp til innhold

Tror på lokal sysselsetting ved utbygging

Konsesjonsholderne skal bruke 1,2 milliarder kroner på utbygginga i Nedre Otta-vassdraget. Olje- og energiministeren tror den lokale verdiskapninga kan bli stor.

Nedre Otta.

Utbyggingen i Nedre Otta-vassdraget starter i løpet av september.

Foto: Ole Morten Fossli

– Dette er en av de største kraftutbyggingene i de seinere år, sier olje- og energiminister Tord Lien.

I desember i fjor vedtok Regjeringa at det skulle gis konsesjon til utbygging i Nedre Otta-vassdraget. Da uttalte statsråden at han mente hensyn til allmenne interesser var ivaretatt i de aktuelle planene. Denne utbygginga vil være et godt tilskudd til lokalsamfunnet, mener Lien.

– Gir stor sysselsetting

Olje- og energiminister Tord Lien

Olje- og energiminister Tord Lien

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Eidefoss, E-CO Energi og Eidsiva vil investere 1,2 milliarder i vannkraftverket Nedre Otta. Prosjektet skal etter planen ferdigstilles våren 2020. Ifølge konsesjonsholder E-CO Energi vil inngrepene være begrenset til bygging i fjell og bruk av eksisterende dam ved Eidefossen kraftverk.

– I byggefasen vil dette skaffe stor sysselsetting i lokalsamfunnet rundt og så vil eierne skape verdier basert på dette i generasjoner framover, så dette vil bety mye for regionen og eierne, sier Lien.

Han mener prosessen fram til nå har vært god. En som ikke helt deler entusiasmen til olje- og energiministeren, er generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark.

– Bare trist

Maren Esmark

Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet, er skuffet over at vassdraget ikke får stå som i dag.

Foto: Naturvernforbundet

– Nedre Otta er et av få vassdrag igjen med store naturverdier, som fugler og gyteplasser for fisk. Området har også vært foreslått verna av Fylkesmannen i Oppland, så dette er bare trist.

Naturvernforbundet er en av flere miljøaktører som har ytret mye motstand mot planene undervegs. Esmark biter ikke på argumentene om skånsom utbygging.

– For naturen er det leit at elva bygges ut, selv om det gjøres skånsomt vil det fortsatt ha store konsekvenser for vassdraget. Det har vært stor motstand mot utbygginga, så dette er vi lei oss for, sier Esmark.

Flere saker fra Innlandet