Hopp til innhold

Nedre Otta blant verneverdige "tre på topp"

Naturvernforbundet står i spissen for en ny offensiv for verneverdige vassdrag, der Nedre Otta er rangert blant de tre viktigste i Norge. Naturvernerne tar feil, mener Eidsiva Vannkraft.

Nedre Otta

KJEMPER FOR NEDRE OTTA: Naturvernerne legger inn en storoffensiv før Olje- og energidepartementet skal bestemme om Nedre Otta skal bygges ut eller ikke.

Foto: Jorun Vang / NRK

NVE har tidligere anbefalt utbygging, og nå er det Olje- og energidepartementet som skal ta den endelige avgjørelsen.

Utbyggingspress

Både fylkesutvalget i Oppland og kommunestyrene i Sel og Vågå har tidligere sagt ja til utbygging, men motstanderne har ikke gitt seg.

– Verneverdige vassdrag forsvinner ut av norsk natur i et forrykende tempo, og det er voldsomt utbyggingspress i jakten på fornybar energi, sier rådgiver i naturmangfold i Norges Naturvernforbund, Christian Børs Lind.

– Nedre Otta er rangert som en av de beste elver for rafting i Europa. I tillegg kommer fritidsfiske. Nedre Otta er svært viktig for reiselivsnæringen, sier Lind.

– Tvilsom rafting-påstand

Oddleiv Sæle

Oddleiv Sæle, direktør i Eidsiva Vannkraft.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Dette er en svært tvilsom påstand. Det er Sjoa som er den viktigste elva for rafting, mens Nedre Otta har en mer familiepregede rafting med roligere vannføring, sier direktør i Eidsiva Vannkraft, Oddleiv Sæle.

– At dette skulle være "en av de beste elver for rafting i Europa" er overraskende og et snev av overdrivelse. Vi har en konsekvensutredning som viser det motsatte.

Flere utbygginger på gang

Naturvernforbundet mener også at kampen for Nedre Otta må ses i sammenheng med den vedtatte utbyggingen av Rosten og en mulig utbygging av Kåja. NVE har foreløpig ikke kommet med noen ferdig uttalelse om Kåja.

– Gudbrandsdalen kan i verste fall få tre utbygginger med uforholdsmessig store inngrep på et lite område, sier Lind.

Lobbyaksjon

I dag blir det en stor lobbyaksjon fra naturvernerne. Leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, står i spissen for en delegasjon som skal ha møter i Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet. De skal også treffe stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H), som er andre nestleder i Energi- og miljøkomitéen.

I tillegg til Nedre Otta, blir også Trongfossen i Trøndelag og Ullsfjorden i Troms samtaleemner under møtene. Under slagordet "Spar de viktigste" mener Naturvernforbundet at disse tre vassdragene for tiden er "tre på topp" når det gjelder verneverdi.

Elvestuen på rafting i Nedre Otta

Fra rafting i Nedre Otta i september i år, denne gangen Ola Elvestuen (V) og Odd Henriksen (H), på invitasjon fra naturvernere.

Foto: Planet River

Flere saker fra Innlandet