Hopp til innhold
Politisperrebånd utenfor en adresse i Vingelen i Tolga der en 20-åring skal ha blitt bortført.
Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Bortføring i Tolga

Oppsummert

Tre menn er dømt i forbindelse med en bortføringssak i Tolga. Natt til 2. januar 2022 tok to gjerningsmenn seg inn i en bolig i Tolga og utøvde vold mot en 20-åring og foreldrene hans.

 • Opprettholder tingrettens dom i bortføringssaken i Tolga

  Tre menn ble dømt til fengsel etter å ha blitt funnet skyldige i bortføringen i Tolga. En fjerdemann ble frikjent.

  Påtalemyndigheten anket straffeutmålingen og frifinnelsen til lagmannsretten. Det kom ikke gjennom.

  Eidsivating lagmannsrett godkjente to av de tre ankene fra de domfelte.

  En mann i 20-årene ble angrepet i foreldrenes hjem i Tolga 2. januar 2022, skutt og deretter bortført.

  Inntrengerne tok med seg 20-åringen nedover Østerdalen. Han var savnet i et døgn.

  Offerets foreldre ble begge utsatt for vold under hendelsen.

  De to som utførte bortføringen hadde erkjent det de har gjort, men anket også straffeutmålingen, fordi de mente det ikke var en grov frihetsberøvelse.

  En av dem anket for sent og fikk ikke behandlet anken sin. Den ene ble dømt til to år og tre måneder i fengsel, den andre i to år i fengsel.

  Mannen som skal ha stått bak kidnappingen og ble omtalt som «bestiller», ble i tingretten dømt til fire år og seks måneders ubetinget fengsel, trakk anken før saken ble behandlet i retten.

  I tingrettens dom ble de tre dømt til å betale 175.000 til 20-åringen og 130.000 til hver av foreldrene hans.

  Men de to som utførte bortføringen er i lagmannsretten også dømt til å betale 70.000 mer til hver av foreldrene som ble utsatt for vold.

 • Domfelt i Tolga-bortføring trakk anken

  En av de domfelte i bortføringssaken i Tolga fra januar 2021 varslet at han ville trekke anken da den skulle behandles av Eidsivating lagmannsrett i dag.

  Mannen, som skal ha stått bak kidnappingen, ble i tingretten dømt til fire og et halvt års fengsel.

  Den domfelte sendte i går en e-post til aktor i saken med beskjed om at han trakk anken.

  Mannens forsvarer, Marius Ihlebæk, sa i lagmannsretten i dag at han var usikker på hvordan han skulle forholde seg til det hans klient skrev i e-posten.

  Den domfelte var ikke selv til stede i retten i dag.

  Lagmannsretten trakk seg tilbake for å diskutere dette, men kom fram til at den domfeltes ønske om å trekke anken måtte godkjennes.

  Lagmannsretten fortsetter med behandling av ankesaken til de tre andre tiltalte i bortføringssaken.

 • Tolga-kidnapping skal behandles i lagmannsretten

  To av de tre domfelte i bortføringssaken i Tolga skal møte i Eidsivating lagmannsrett. Den tredje dømte fikk anken forkastet.

  – Det var litt fram og tilbake om han ønsket å anke eller å ta straffen og bli ferdig med saken, men vi kommer nå til å anke avvisningen inn for Høyesterett, sier mannens forsvarer, advokat Harald Grape, til Arbeidets Rett.

  Ankebegjæringen ble forkastet fordi den ble sendt inn etter at fristen var gått ut.

  I alt tre av fire tiltalte menn ble i februar dømt etter den såkalte Tolga-kidnappingen i januar 2021. Mannen som skal ha organisert kidnappingen, ble dømt til fire og et halvt års fengsel. De to mennene på 25 og 28 år som tok seg inn i huset i Tolga og kidnappet 21-åringen, ble dømt til henholdsvis to år og to år og tre måneders fengsel.

  En fjerde mann ble frikjent, men påtalemyndigheten anket. Og også han blir en del av ankesaken.

  Ankesaken er ennå ikke berammet.

  (NTB)

 • Tolga-bortføringen skal opp i lagmannsretten

  Eidsivating lagmannsrett har godkjent anken fra to av de tre domfelte i Tolga-bortføringssaken, ifølge Arbeidets Rett.

  En mann i 20-årene ble angrepet i foreldrenes hjem i Tolga 2. januar 2022, skutt og deretter bortført. Fire menn i 20-årene ble pågrepet og tiltalt for grov frihetsberøvelse. Påtalemyndigheten mener motivet for bortføringen var gjeld til et narkotikamiljø. Offerets foreldre ble begge utsatt for vold under hendelsen.

  Hovedmannen ble dømt til fire år og seks måneders fengsel. Mens en annen i kidnappingslaget fikk to år og tre måneders ubetinget fengsel.

  En tredje, som ble dømt til to års fengsel, fikk avvist anken fordi den ble sendt inn etter ankefristen. Forsvareren hans, Harald Grape, sier til avisen at de vil anke avvisningen til Høyesterett.

  Mannen som kjørte fluktbilen ble frikjent, men statsadvokaten anker frikjennelsen. Denne anken ble godkjent av lagmannsretten og vil bli behandlet sammen med de to andre sakene.

  Eidsivating lagmannsrett har ennå ikke fastsatt tidspunkt for ankebehandlingen i Hamar tinghus.

  REVOLVEREN: politiet der ganske sikre på at dette er revolveren som ble brukt undrer bortføringen på Tolga natt til 2. januar iår
  Foto: Politiet
 • Foreldre og fornærmede må trolig møte i ankesak

  Den fornærma 21-åringen og hans foreldre i bortføringssaken fra Tolga, må belage seg på at de må stille i retten under ankesaken i lagmannsretten.

  -Men det avhenger av hva lagmannsretten vil godta som grunnlag for en ankebehandling, sier politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland.

  -Jeg har snakket mye med både 21-åringen og foreldrene om det å skulle tilbake i retten en gang til, sier deres bistandsadvokat Helge Hartz.

  Påtalemyndigheten mener straffen var for lav for to av de tiltalte og anket. Frikjenningen av ene tiltalte har også påtalemyndigheten anket.

  Alle de tre som ble dømt til fengselsstraffer etter Tolga-bortføringen i januar i fjor, har sjøl også anket sine dommer.

  En ankesak vil trolig ikke komme opp før til høsten.

  SKUDDENE: Politiet mener å ha god kontroll på hvem som sto bak skytingen inne i et hus på Tolga natt til 2. januar i år.
  Foto: Geir Olav Slåen / NRK
 • Anker frifinnelsen av Hamar-sjåføren

  Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av den såkalte Hamar-sjåføren i bortføringssaken i Vingelen i Tolga. Det skriver Hamar Arbeiderblad. I tingretten ble Hamar-mannen frifunnet på alle punktene, men påtalemyndigheten har nå besluttet å anke denne til lagmannsretten. Mannens klient, Klaus Munkeby Linåe, er overrasket fordi hans klient ble det han omtaler som "blankt frifunnet" i tingretten. De tre andre i saken ble dømt til fengsel i tingretten.

 • Dømt etter Tolga-bortføring anker

  Mannen som er omtalt som «bestiller» i Tolga-bortføringen i januar i fjor anker dommen.

  Mannen ble dømt til fire år og seks måneders fengsel. Han må også tåle inndragning av et pengebeløp på over 1,9 millioner kroner, samt revolveren som ble brukt under voldshendelsen.
  Mannens forsvarer, advokat Marius Ihlebæk sier de anker dommen, blant annet fordi de mener mannen ikke bør gjøres ansvarlig for voldsutøvelsen som er utøvd av andre.

  Mannen som ble omtalt som «sjåføren», kommer ikke til å anke dommen på to års fengsel fra tingretten.

  Tre menn ble dømt til fengsel etter å ha blitt funnet skyldige i bortføringen i Tolga i januar i fjor. En fjerdemann er frikjent.

  Det var natt til 2. januar i 2022 at en 20 år gammel mann ble angrepet i foreldrenes hjem i Vingelen i Tolga. Mannen ble skutt, men ikke alvorlig skadet under angrepet.

  Påtalemyndigheten mener motivet for bortføringen var gjeld til et narkotikamiljø.

  Inntrengerne tok med seg 20-åringen nedover Østerdalen. Han var savnet i et døgn.

  Offerets foreldre ble begge utsatt for vold under hendelsen.

 • Mann dømt til fire år og seks måneder i fengsel for Tolga-bortføringen

  Straffen for den 24 år gamle mannen som har blitt omtalt som hovedmannen, er i tråd med påstanden aktor la ned da saken gikk i Østre Innlandet tingrett i januar.

  Det var natt til 2. januar i fjor at to personer tok seg inn i huset til en 21-åring og foreldrene hans i Tolga. Foreldrene ble utsatt for vold, og det ble avfyrt flere skudd inne i huset.

  21-åringen ble truffet av et skudd, men ble ikke alvorlig skadd. Politiet har funnet det de tror er våpenet som ble brukt.

  Tre menn er nå dømt til fengsel for bortføringen på Tolga 2. januar i fjor. En fjerdemann, som har bakgrunn fra reality-TV, er frikjent.

  (NTB)

 • Krever erstatning for fornærma i Tolga-saken

  Mannen i 20-åra som ble bortført i Vingelen i Tolga i januar i fjor, krever oppreisningserstatning i størrelsesorden 200.000 til 250.000 kroner.

  På vegne av foreldrene hans, krever bistandsadvokat Helge Hartz oppreisningserstatning på 150.000 til 200.000 kroner til hver.

 • Tolga-offer krever erstatning

  Mannen i 20-årene som ble bortført i Tolga krever oppreisningserstatning i størrelsesorden 200.000-250.000 kroner fra de fire tiltalte mennene. På vegne av foreldrene til offeret krever bistandsadvokat Helge Hartz også oppreisningserstatning på 150.000-200.000 kroner til hver. Det ble klart under prosedyrene i Østre Innlandet tingrett onsdag formiddag.

Flere saker fra Innlandet