Hopp til innhold

Bønder må slakte dyr på grunn av tørken

GAUSDAL/AURSKOG HØLAND (NRK): Den tørre sommeren i Sør-Norge fører til den største fôrkrisen i landbruket på mange tiår. Mange bønder ser slakt som eneste løsning.

 Bonde Anders Hole Fyksen

MÅ SLAKTE DYR: Anders Hole Fyksen i Gausdal sier han ikke ser noen andre løsninger enn å slakte ned deler av storfebesetningen sin. – Det er dramatisk, sier han.

Foto: Ivar Arne Nordrum / NRK

– Her er hele avlinga fra førsteslåtten i år, sier bonde Anders Hole Fyksen i Gausdal, og viser fram rundt 30 rundballer. Det er rundt 40 prosent av en normal avling, og det skulle normalt ligget over 100 rundballer på jordet.

Redningen skulle komme med andreslåtten. Men etter kun noen få, korte regnskurer fortsatte det tørre været, og graset slutta å vokse enda en gang.

Som mange andre bønder ser han ingen annen utvei enn å slakte deler av besetningen til høsten.

– Det er dramatisk, og det vil gi problemer for produksjonen framover også, hvis man fjerner dyr man burde hatt med seg videre, sier Fyksen.

Største krise på flere tiår

Den tørre sommeren i Sør-Norge fører nå til den største fôrkrisen i landbruket på mange tiår. Tørken kan føre til en omfattende nedslakting av dyr til høsten, fordi det blir for lite mat til dyra.

Ifølge Jakob Simonhjell, direktør i Norsk Landbruksrådgiving, må man helt tilbake til 1947 for å finne en tilsvarende tørkesituasjon tidlig på sommeren, selv om det også var noen tørre somre på 90-tallet.

Jakob Simonhjell

BEKYMRA: Jakob Simonhjell, direktør i Norsk Landbruksrådgiving, sier man må helt tilbake til 1947 for å finne en tilsvarende tørkesituasjon tidlig på sommeren. Landbruksdirektoratet opplyser at de foreløpig forventer erstatningssøknader fra rundt 3.000 bønder på landsbasis.

Foto: Hugo Arntsen / Nortura

– Tørkesituasjonen er alvorlig i store deler av Sør-Norge, særlig på Øst- og Sørlandet. Men også Vestlandet merker tørken, sier Simonhjell.

Landbruksdirektoratet opplyser at de foreløpig forventer erstatningssøknader fra rundt 3.000 bønder på landsbasis.

Simonhjell sier at det er for tidlig å si hvor stor krise det blir.

– Det ligger an til dårlige korn- og gressavlinger, i tillegg til at det er dårlige beiter. I tillegg var Vestlandet preget av et dårlig fôrår i fjor. Situasjonen forsterkes av tørke i hele Nord-Europa og dermed blir det vanskelig å få kjøpt fôr, sier Simonhjell, som understreker at situasjonen også er krevende for frukt- og grøntprodusenter.

Förmangel

KRITISK: Ståle Hansen, ammekubonde, sier situasjonen er ille. – Jeg har bygd opp en stor besetning hvor jeg lever av å selge mordyr og okser. Mangel på fôr både hos meg og andre gjør at jeg verken får solgt dyr eller tatt vare på mine egne dyr, og det gjør at jeg må sende gode dyr til slakting, sier han.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Scanpix

Må slakte over halve besetningen

Foreløpig er det ingen bedring i vente fra oven. Meteorologisk institutt varsler temperaturer på 20-tallet og ingen nedbør på Øst- og Sørlandet de neste ti dagene. På Vestlandet er det ventet noe lavere temperaturer, men heller ikke her er det meldt om regn.

Ammekubonde Ståle Hansen i Aurskog Høland sier han må slakte over halve besetningen på grunn av lite fôr.

– Jeg har en besetning på 50 mordyr. Nå har jeg så lite fôr at jeg må redusere antallet med 30–35 dyr, sier Ståle Hansen.

I fjor klarte han å fø hele besetningen på årets første gressavling. I år ble den første gressavlingen under en tredel av fjorårets, mens andreavlingen er svidd bort av sola.

– Situasjonen er kritisk. Jeg har bygd opp en stor besetning hvor jeg lever av å selge mordyr og okser. Mangel på fôr både hos meg og andre gjør at jeg verken får solgt dyr eller tatt vare på mine egne dyr, og det gjør at jeg må sende gode dyr til slakting.

Hansen sier han er fortvila, og at han ikke vet hvordan de skal håndtere situasjonen. Nå håper han at bankene holder dem i live.

– De kan ikke gi oss fôr, men jeg håper at vi får beholde gården i det minste, sier Hansen.

Jon Georg Dale på synfaring på Lie Gard i Stranda

SER PÅ ALTERNATIVER: Landbruksminister Jon Georg Dale sier at departementet vurderer løsninger for bøndene.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Vurderer å importere fôr

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) sier til NTB at de ser på mulige løsninger for å hjelpe bøndene.

– Vi gjør flere vurderinger rundt fôrsituasjonen og avlingene i Norge og våre naboland. Vi ser blant annet på om det er mulig å få importert fôr fra våre naboland, og vi vurderer hvor raskt vi i så fall bør sette ned tollen på fôr, sier Dale.

Han sier at det foreløpig ikke er aktuelt å utvide erstatningsordningen for avlingssvikt som følge av den ekstraordinære værsituasjonen.

Flere saker fra Innlandet