Jubler for regnet – men for noen kom det for seint

RINGSAKER (NRK): Søndagens regn på Sør- og Østlandet var kjærkomment for fôrprodusentene. Ikke siden 1992 har det vært så tørt som nå.

Helmer Amb, leder i Ringsaker Bondelag

GLAD: Helmer Amb i Ringsaker priser regnet som har kommet de siste dagene. Det gjør at det blir ny giv for fôrdyrkingen, og at andreslåtten kan bli bra. Dessverre ser det mørkere ut for kornet.

Foto: Knut Røsrud / NRK

– Vi er kjempeglade, både jeg og andre bønder her i Ringsaker. Regnet er kjærkomment, sier Helmer Amb, bonde og leder i Ringsaker Bondelag.

I Norges største jordbrukskommune har det kommet 35 millimeter regn siden den første slåtten, og dermed ser situasjonen litt lysere ut enn bare for noen få dager siden.

Men det ser tørt ut på værvarselet for de neste ti dagene, og bonden på Steenberg gård skulle gjerne hatt enda mer regn for at det ikke skal bli fôrkrise.

– Vi må ha regn utover. Blir det en måned til med tørke blir det «fullgæli», sier Amb.

Verste tørke siden 1992

Ikke siden 1992 har bøndene opplevd så dårlige vilkår for avlingene sine. Landbruksdirektoratet forventer at mange bønder vil sitte igjen med dårlige avlinger etter de lange periodene uten betydelig regn. Verst er det på Østlandet.

– Slik det ser ut nå kan vi forvente erstatningssøknader fra rundt 3000 bønder på landsbasis, men jeg må understreke at det er stor usikkerhet i antallet, sier Gunn Eide, seksjonssjef for landbruk- og naturskadeerstatning i Landbruksdirektoratet.

Vestfold, Østfold og Akershus ser ut til å være hardest rammet av det «gode» været.

– På landsbasis anslår vi å betale ut 200 millioner kroner for avlingssvikt. For å sammenligne ligger gjennomsnittet mellom 35 og 40 millioner kroner i året.

Hallvard Berg, korn- og storfebonde i Skedsmo, Akershus

TAPER PENGER: Hallvard Berg tror han vil tape rundt en halv million kroner på den ødelagte kornavlingen.

Foto: Bakken / NRK

Men regnet kom ikke tidsnok for alle...

Hallvard Berg er korn- og storfebonde i Skedsmo i Akershus, og han sier at kornet har spiret dårlig på grunn av tørken. Avlingen hans ser dårlig ut, og regnet som kommer nå kan ikke gjøre så mye med situasjonen.

– Plantebestandene har blitt mye tynnere enn de skulle ha vært, så det ser dårlig ut, sier Berg.

Regnet er likevel kjærkomment for det kornet som har spira normalt i første runde, og for grasproduksjonen på gården.

– For kornet som har spira vil regnet kunne gi noe større frø, og dermed en noe større avling, sier Berg.

Bonden tror han vil tape rundt en halv million kroner på den ødelagte kornavlingen.

Dårleg grasavling

TØRKE: Våren 2018 har vært ekstrem tørr, og det har gått utover både gress, som her, og korn. Men der regnet kan bøte på skadene for gresset, er det verre med kornet. Bildet ble tatt femte juni.

Foto: Harald Kolseth / NRK

Ber bønder dokumentere skadene

Også i Østfold er mange bønder bekymra for dårlige avlinger. Leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag, sier at mange bønder er hardt rammet av tørken.

– Jeg får mange telefoner hvor bønder forteller at de frykter at mer eller mindre hele avlinga er tapt. Dette bekymrer oss, sier han.

Han ber bøndene om å dokumentere skadene, notere ned hva som høstes og ta bilder av skadene. Landbruket har en erstatningsordning for avlingsskade som gir rett til å få dekket inntil 70 prosent av normalavlingen.

– Det er nesten litt sterkt å se hvor dårlige avlingene er. Noen snakker om avlinger nede på 50–100 kilo der det er rundt 500 kilo for en gjennomsnittsavling, sier han.