Bønder får over 16 millioner etter sommerens ulveangrep

I sommer tok en ulv over 300 sauer på Hurdal, Hadeland og Toten. Nå får bøndene i området erstatning på over 16,3 millioner kroner.

Sauekadaver etter ulveangrep i Gran

303 SAUER: Ulven tok i sommer over 300 sauer i Hurdal, Hadeland og Toten.

Foto: Privat

Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har totalt behandlet 204 søknader. Bøndene i Oppland vil få kompensert 13,8 millioner, opplyser Fylkesmannen på sine nettsider.

Bøndene i Akershus vil få utbetalt 2 554 000 kroner i erstatning.

– Det gjelder berørte husdyreiere i Feiring, Eidsvoll vest, Nannestad og Hurdal, skriver viltforvalter hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Asle Stokketveit til NRK.

Utbetalingene vil skje før utgangen av året.

Ulv skutt på Østre Toten

SKUTT: Ulven ble skutt i starten av august i Østre Toten.

Foto: Statens naturoppsyn

– Det er veldig mye penger

Bonde: Sauebønder fortvilar etter ulvensherjingar.

GLAD DET ER FERDIG: Sauebonde og talsmann for sauebeitelaget i Gran er glad nå at saken er landa.

Foto: Jorun Vang / Nrk

– Det er godt at saken er landa. Det er godt og riktig at man har sett alvoret i dette her, og at staten faktisk tar ansvar for den forvaltninga de sjøl har vedtatt at skal følges, sier Kjetil Ulset, som er talsmann for sauebeitelaget på Gran på Hadeland.

De forskjellige kategoriene bøndene har fått erstatning for er for utsatt slipp til utmark- og hjemmebeite, ekstraordinært tilsyn og kjøring, gjerdekostnader og utgifter på særlig grunnlag.

– Det er veldig mye penger. Det sier noe om kostnadene det medfører at en ikke overholder den sonepolitikken som er vedtatt i stortinget, sier Ulset.

– Kompensasjon for «relevante og rimelige» utgifer

Det har vært mye strid rundt klima- og miljøministeren i forbindelse med ulvespørsmål det siste året. I høst ble det utarbeidet retningslinjer for erstatning etter ulvens herjinger.

– Det er rimelig at den enkelte beitebruker får dekket ekstra utgifter som følge av ulvens skader. Retningslinjene som nå er utarbeidet, skal sikre beitebrukerne kompensasjon for relevante, rimelige utgifter, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen da.