Ulvemotstanden øker i ulveutsatte områder

GRAN (NRK): I sommer har nesten 300 sau blitt tatt av ulv i Hurdal, Hadeland og Toten. Nå har holdningene til ulv endra seg.

Sauekadaver

SAU: Det har blitt tatt nesten 300 sau av ulv på Hadeland, Toten og Hurdal i løpet av sommeren.

Foto: NRK

– Jeg merker det når jeg går i gata at det er ingen som er noe glad for at denne ulven er her, sier bonde og leder i Gran sauebeitelag, Svein Erik Rasmussen.

Holdningene til ulv har endret seg bare de to siste månedene. På Hadeland har andelen som ønsker å utrydde ulven og de som ønsker at det skal bli færre ulv økt med over 15 prosent siden mai.

Totalt er seks av ti på Hadeland negativ til antallet ulv i norsk natur etter at en ulv har tatt over 280 sau i området i sommer. Ulven ble skutt tidligere i august.

Det viser en meningsmåling InFact har gjort for NRK og lokalaviser i Innlandet. Se resultatene og endringene for Hadeland i tabellen nedenfor.

Ulvemotstanden øker

Ulv

VIL IKKE HA ULV: Iver Løvhaug vil ikke ha ulv.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Det er ikke bare på Hadeland at skepsisen mot ulven har økt. Andelen som er negativ til antallet ulv øker både i Hedmark og Oppland, men aller mest i Oppland.

I mai var 56,6 prosent av opplendingene negative til ulv, nå oppgir 63,4 prosent at de vil ha færre eller ingen ulv i norsk natur.

Men meningene blant folka i gata på Gran er fortsatt delte.

– Jeg er veldig for at vi skal beholde ulven. Nå har vi tatt det ene individet som har stått uten flokk, da synes jeg at alle andre ulver skal få være i fred, sier Kinga Bugajska.

Kabja

VIL HA ULV: Kinga Bugajska er positiv til ulv.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Jeg er i mot ulv i Norge. Det ødelegger friluftslivet for folk, og det koster for mye å ha dem her, sier Iver Løvhaug.

Mer handlekraft

Sauebonde Svein Erik Rasmussen håper nå at ting vil gå raskere i framtida.

– Jeg håper på en mer handlekraftig regjering, som oppfyller det Stortinget bestemmer, det er det som ikke har skjedd her, sier Rasmussen.

Svein Erik Rasmussen

HANDLEKRAFT: Leder i sauebeitelaget på Grand, Svein Erik Rasmussen vil ha en regjering som viser mer handlekraft.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK