Hopp til innhold

Hva er greia med bonde­opprøret og hvorfor skjer det nå?

Bønder over hele landet samler seg nå utenfor Stortinget for å demonstrere. Men hva er det egentlig de demonstrerer mot?

Bondeopprøret stortinget.

TOMT: Onsdag stiller bønder ut tomme kjøleskap foran Stortinget.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

I årevis har bønder over hele landet demonstrert på ulikt vis – for å rette fokus mot det de mener er urettferdig for dem som matprodusenter.

Særlig har våren vært en typisk tid der bønder demonstrerer, fordi det nærmer seg tida for jordbruksoppgjør – altså forhandlingene bønder har med staten om hvor mye penger de skal få for jobben de gjør og maten de produserer.

I år har det spissa seg ekstra til, fordi regjeringen i mars la fram en plan for økt selvforsyning. Men mange bønder var slett ikke fornøyde med økonomien i denne planen.

Derfor er det varsla flere demonstrasjoner, og med et spissa budskap.

Bondeopprør stortinget.

Bønder stiller ut tomme kjøleskap foran Stortinget.

Foto: TRULS ALNES ANTONSEN

Tomme kjøleskap og sperring av E6

For eksempel har bøndene hatt tradisjon for å invitere Stortingspolitikerne ut på frokost på Eidsvolls plass i Oslo.

I år er imidlertid Bondefrokosten avlyst, og erstattet med tomme kjøleskap.

Uten bonden – ingen mat – bare tomme kjøleskap, lyder parolen fra Bondelaget som organiserer demonstrasjonen.

De forklarer videre: Økt bondeinntekt er en forutsetning for økt selvforsyning. Tomme kjøleskap kan bli realiteten dersom metoden for å beregne inntektene i landbruket ikke bedre gjenspeiler bondens situasjon.

Bondeopprør foran Stortinget

Bøndene krever at den norske bonden skal ha en økonomi som gjør dem i stand til å produsere norsk mat, også i framtida.

Foto: Truls Alnes Antonsen / Truls Alnes Antonsen / NRK

Bøndene har også tatt andre virkemidler i bruk. Tirsdag kveld sperra bønder i Nord-Fron E6 gjennom Gudbrandsdalen, og det ble lange køer på stedet den halvtimen kjør-sakte-aksjonen pågikk.

Oppgjør i sosiale medier

Også i sosiale medier demonstreres det under emneknaggen #bondeopprør.

En av dem som har lagt ut videoer med denne emneknaggen er Tonje Fjeldstad.

Denne videoen har @tonjeefjeldstad lagt ut på sin Instagram med budskapet om at bønder fortjener mer for det harde arbeidet de gjør hver dag. Video med tillatelse.

Tonje er selv bonde, og skriver:

«Tenk at det finnes folk i Norge som vil produsere mat, men som ikke kan fordi de som styrer landet vårt ikke vil gjøre det lønnsomt nok til at flere kan fortsette.

Tenk at ungdom i dag velge bort grønn linje selv om de egentlig kunne tenke seg å gå der, men de ser ingen fremtid i yrke.

Tenk at flere fraråde sine egne til å fortsette familiedrifta for dem ikke vil utsette sine etterkommere for den belastninga det e å holde hjulene i gang, både psykisk og fysisk»

Det er bondeopprør i Europa, og vi ser stadig fleire bønder aksjonere i Noreg. Kan vi forvente same tilstander i Noreg?

Det er bondeopprør i Europa, og vi ser stadig flere bønder aksjonere i Norge. Kan vi forvente samme tilstander i Norge?

Ny metode for å regne ut inntekta

Bakgrunnen for det hele, er at regjeringa har lagt fram en ny metode for å beregne inntekta til bøndene.

Bøndene selv mener denne metoden er feil, og tar fra bøndene muligheten til å tjene mer.

Denne beregninga danner grunnlaget for jordbruksoppgjørene som kommer de neste åra. Derfor betyr dette svært mye for bøndene.

Bøndene reagerer sterkt på at regjeringen har tatt med bøndenes eiendeler i beregningen av inntekta.

Det gjør at bøndene får mindre tilskudd fra staten for driften sin.

Les også Elever demonstrerte for bøndenes inntekt

Storsteigen aksjon

Landbruksminister: – Vil at flere skal velge norsk

Bøndene mener det må til forbedringer i tallgrunnlaget.

– Det vi ønsker er å måle inntektene slik at det kan sammenlignes med andre folk i samfunnet for å se at vi når målet, slik at vi kan ha et liv som andre folk med inntekt og mulighet til å ta fri, sier leder i Innlandet bondelag Elisabeth Gjems til NRK.

Bondeopprør foran Stortinget

Elisabeth Gjems, leder i Innlandet bondelag.

Foto: Truls Alnes Antonsen / Truls Alnes Antonsen / NRK

– Det er nå det skjer. Dette er vår generasjons mulighet til å endre på dette.

Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) mener på sin side at de har lagt fram en god strategi for bøndene.

– Hovedstrategien er at vi skal få flere til å velge norske varer. Vi skal greie å produsere mer av plantematen og sørge for at dyra spiser mer gress på beite. Så skal kraftfor blir mer norsk, sier Pollestad.

Da han presenterte politikken understreka han at planene forutsetter at forbrukere vil ha norske varer og at produksjonen må lønne seg.

bondeaksjon i Sørlandsparken

Landbruksminister Geir Pollestad ble sist lørdag møtt av en stor gruppe sinte bønder før Senterpartiets årsmøte i Agder.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Regjeringa vil øke selvforsyninga

Regjeringa har også lagt fram en egen plan for økt selvforsyning her i landet. Planen gikk blant annet ut på:

  • Hvordan de skal øke etterspørsel etter norsk mat.
  • Hvordan de skal øke produksjon og etterspørsel etter norsk frukt, grønt og matkorn.
  • Hvordan de skal øke andelen norske råvarer i kraftforet.

Men heller ikke denne planen var bøndene fornøyd med. Særlig reagerte de på det de oppfatter som at de skal jobbe raskere og mer effektivt.

– Har ikke norske bønder løpt fort nok lenge? Dette er ikke gode signaler i det hele tatt. Dette vil ikke gi oss et riktig utgangspunkt. Vi må ha flere bønder, ikke færre, sa melkebonde Grim Jardar Åsgård. Han er leder i Hedmark Bonde- og Småbrukarlag.

Les også Reagerer på regjeringas planer: – Mye ord og fett flesk

Grim jardar åsgård

Bønder fra hele landet til Oslo

En buss med bønder fra Møre og Romsdal er også på vei til Oslo for å demonstrere onsdag. Audun Skjervøy fra Valldal er en av dem. Han er også fylkesstyremedlem i Bondelaget, og mener det er på sin plass å protestere.

– Prisøkningen har ramma norske bønder veldig hardt. Som for eksempel melkebøndene. De sliter tungt nå, og flere bønder har store problemer med å betale regningene sine, sier han.

Audun Skjervøy er nestleiar i Møre og Romsedal bondelag og rovdyransvarleg i bondelaget

Audun Skjervøy, fylkesstyremedlem i Norges Bondelag.

Foto: ØYVIND BERGE SÆBJØRNSEN / NRK