Her vil flere og flere bo

Boligprisene stiger kraftig på Hamar. Bedre vei og bedre jernbane er blant årsakene til at flere vil bo i mjøsbyen.

Hamar

Boligmarkedet i Hamar er nå så presset at prisene har økt med nær 7 prosent siste år, det er langt mer enn i de aller fleste andre byer på Østlandet.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I dag bruker de som bor på Hamar snaut en og en halv time på toget inn til Oslo. I 2024, når det er bygget dobbeltsporet jernbane på hele strekningen, er reisetiden under en time.

Samtidig pågår det en gigantisk utbygging av E6 langs Mjøsa mellom Oslo og Hamar. Om få år er utbyggingen kommet helt til Hamar.

Eiendomsmeglere mener det er starten på en økt interesse for Hamar vi kan se i boligprisstatistikken som nylig ble lagt fram.

Øker mest av alle Østlandsbyene

For i boligprisstatistikken som nylig ble lagt fram av Eiendomsmeglerbransjen, kommer det fram at boligprisene i Hamar har økt med 6,6 prosent siste år. Ingen andre Østlandsbyer, med unntak av Sarpsborg, kan vise til en tilsvarende økning.

–Avstanden til Oslo, tida vi bruker på å reise, blir kraftig redusert, og det er alfa og omega for Hamar, sier Hamar-megleren Cato Deglum.

Pris boliger hamar

VIDEO: Megler Cato Deglum er ikke overrasket over prishoppet

Han sier mange flytter tilbake til Hamar, og at mange av dem synes det er greit å pendle mellom Oslo og Hedmarksbyen. Han venter også at flere uten tilknytning til byen vil flytte dit etterhvert.

– Det er tilgjengelighet som gjelder, sier Deglum, og viser igjen til reisetida til hovedstadsregionens arbeidsplasser.

Ellers skader det neppe med et flunkende nytt kulturhus, et opprustet sentrum og nye kjøpesenteretableringer, blant annet Ikea.

Statistikken viser også at det nå tar – bare – 36 dager å selge en bolig i byen. I nabobyen Lillehammer tar det 58 dager.

Tror de passerer Lillehammer

Lillehammer har lenge hatt det høyeste boligprisnivået i regionen. Men nå mener hamarsingene at byen deres begynner å bli mer attraktiv enn nabobyen i nord. Det tar mange år før utbyggingen av jernbane og firefeltsvei har kommet helt dit.

Hamarsingene får iallfall støtte av boligprisstatistikken: Siste år har boligprisene på Lillehammer økt med stakkarslige 0,7 prosent. Men prisen for en gjennomsnittsbolig ligger fortsatt godt over Hamar.

Slik har prisene utviklet seg

 

      Hamar

      Lille-
    hammer

      Hele
     Norge

Endring siste 12 mnd

           +6,6%

           +0,7%

            +2,6%

Pris medianbolig

kr. 2 094 500

kr. 2 298 701

kr. 2 515 000

Kilde: Eiendomsmeglerbransjen

Bypatriot og gammelordfører Einar Busterud tror det er et tidsspørsmål før boligprisene er høyere enn i nabobyen. Han er ikke i tvil om hvor veksten vil komme.

– Hamar blir den byen i Innlandet som vil vokse mest og som vil ha mest effekt av nærheten til Oslo, sier Busterud.

Også eiendomsmegleren tror det er på Hamar veksten vil skje.

– Hvis jeg skal tippe, vil jeg si vi har passert Lillehammer innen fem år, sier Cato Deglum.

Les også:Luksusboligen på Hamar ingen vil ha.

Hamar kulturhus

Midt i sentrum har Hamar et helt nytt kulturhus som ble åpnet i vinter. Ett av målene med storsatsingen til 700 millioner kroner var å trekke nye innbyggere til byen.

Foto: Mette Finborud Børresen