Jusekspert: – Banken må ta svindel-regninga til Lillian

74 år gamle Lillian Jensen ga aldri svindlerne tillatelse til å ta ut pengene hun ble svindlet for. Derfor må banken dekke tapet, mener jusekspert.

Lillian Jensen ble svindlet - nå kan hun få pengene igjen fra banken

LYKKELIG IGJEN: Etter at Lillian Jensen fortalte at hun ble svindlet for 340.000 kroner, har det norske folk handlet. Spleis-aksjoner har ført til at hun har fått flere penger inn enn det hun ble svindlet for.

Foto: Frode Meskau / NRK

Historien om den 74 år gamle minstepensjonisten Lillian Jensen fra Brumunddal har rørt folk over hele landet. Jensen ble lurt av svindlere som ringte henne opp fra bankens eget telefonnummer. Det endte med at 340.000 kroner forsvant fra hennes konto.

Bankens problem

Jensen fryktet at hun måtte pantsette huset og at pengene var tapt.

Men Marte Eidsand Kjørven, førsteamanuensis på juridisk fakultet ved UiO (Universitetet i Oslo), er av en annen oppfatning.

Marte Eidsand Kjørven, Førsteamanuensis Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo

BANKENS PROBLEM: Så lenge kunden ikke har samtykket til at pengene ble sendt fra konto, må banken ta ansvaret, sier jusekspert Marte Eidsand Kjørven.

Foto: Willy Hage

Hun sier det sannsynligvis er banken som må dekke størsteparten av Lillians tap.

Reglene i finansavtaleloven sier at det gjelder dersom en betalingstransaksjon er uautorisert. Det vil si at kunden må ha gitt sitt samtykke til at pengene er sendt fra en konto.

– I denne saken, hvis Lillian ikke har samtykket til transaksjonen, er hovedregelen at banken må ta tapet, sier Kjørven.

Hun legger til at finansavtaleloven innebærer en plikt for banken til å betale tilbake pengene selv om banken mener at transaksjonen er autorisert. Så må banken etterpå saksøke kunden for å få pengene tilbake hvis den mener å ha rettslig grunnlag for det.

Har en god sak

Kjørven kjenner bare saken fra media, og må derfor ta et forbehold.

– Men sånn saken er beskrevet, virker det som om Lillian har en veldig god sak og bør kunne få disse pengene tilbake igjen fra banken, sier juseksperten.

Hvis banken mener at Lillian Jensen har opptrådt grovt uaktsomt, er det likevel ikke nok til å kreve henne for hele beløpet.

– Da må hun i så fall dekke en egenandel på 12.000 kroner selv. Resten er det banken som må ta, sier Kjørven.

Får støtte

Dette synet deler også Marianne Uppman, avdelingsleder i Finansklagenemnda. Nemnda behandler tvister mellom finansforetak og kunder. De har ennå ikke behandlet en eneste sak av typen «Olga-svindel».

– Ut fra de opplysningene jeg kjenner til, så høres dette ut som en uautorisert transaksjon, sier Uppman.

Marianne Uppman, avdelingsleder i Finansklagenemnda

FINANSAVTALELOVEN: Marianne Uppmann i Finansklagenemda mener dette ser ut som en sak der kunden bare skal betale en egenandel.

Foto: Privat

Hun sier det er finansavtaleloven som regulerer disse forholdene, særlig paragraf 35, som omfatter misbruk av konto og betalingsinstrument.

Finansklagenemnda har behandlet en del lignende saker, blant annet saker der noen utgir seg for å være fra Microsoft og skal hjelpe deg med virus på PC-en. Da har nemnda stort sett konkludert med at kundene har opptrådt grovt uaktsomt, men at de ikke har gitt samtykke. Kundene har da måttet dekke egenandelen på 12.000 kroner. Resten av regninga har banken tatt.

Ingen lovnader fra banken

Sparebank 1 Østlandet vil fremdeles ikke si om de vil dekke tapet eller ikke. Informasjonssjef Bjørnar Mickelson sier til NRK at banken skjønner at dette er en trist sak, og at kunden ønsker en rask avklaring.

– Vi har et eget team fra juridisk avdeling og sikkerhetsavdelingen som ser på saken. Vi skal gi kunden beskjed så fort det lar seg gjøre.

Takker hele Norge

Hjemme i Brumunddal er fortvilelse snudd til glede for Lillan Jensen.

Hun stod fram for å advare andre mot denne typen svindel. I stedet har hun mottatt støtteerklæringer og sympati fra hele Norge. Flere har opprettet spleis-aksjoner, og der har det kommet inn over 400.000 kroner.

Lillian Jensen vart Olga-svindla

TAKKER: Lillian Jensen takker hele Norge for at så mange har hjulpet henne med penger etter at hun ble svindlet.

Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

– Det varmer. Det er helt nydelig, jeg blir så rørt. Jeg trodde ikke det var så mye varme i det norske folk, rett og slett, sier Lillian.

Hun mener det høres fornuftig ut at det er banken og ikke henne selv som skal dekke storparten av beløpet hun ble svindlet for.

Dersom banken bestemmer seg for å dekke tapet hennes, ønsker hun å gi Spleis-pengene til Kreftforeningen, øremerket nyrekreft. Hun har selv mistet både mannen sin og søsteren på grunn av nyrekreft.

Men hun er først og fremst rørt og glad for all hjelpen hun har fått:

– Tusen takk, hele Norges befolkning, som har støttet meg og gjort det de har gjort! Det er så rørende og så utrolig flott!