Hopp til innhold

Avviste alle klager – vil felle 36 ulver

Rovviltnemndene opprettholder vedtaket om skyte 36 ulver i høst. Klagene på vedtaket ble behandlet i dag, men ingen av dem ble tatt til følge.

Rovviltnemdene i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark

Rovviltnemndene i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark behandler klagene på vedtaket deres om uttak av 36 ulver i år.

Foto: Ann-Kristin Mo

Ulv felt i Ringsaker

Rovviltnemndene i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark opprettholder vedtaket om å felle 36 ulver til høsten, inkludert Slettåsflokken i Trysil.

Foto: Anders Berg / NRK

Den 26. juni i år vedtok rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold å felle i alt 36 ulver under lisensjakta til høsten. 12 utenfor ulvesona og 24 innenfor. De 24 innenfor sona omfatter de tre flokkene Osdalen, Julussa og Slettås. I den opprinnelige innstillingen var Slettås-flokken fredet, men rovviltnemndene vedtok å felle den flokken også.

Det har kommet inn 19 klager, både på at kvoten er for høy og at den er for lav.

 • NOAH – mener vedtaket strider mot nasjonale lover og ber om at det erklæres ugyldig eller omgjøres.
 • Rovviltets røst – krever at det ikke blir jakt verken i eller utenfor ulvesona.
 • WWF/Foreningen Våre Rovdyr – krever at vedtaket oppheves.
 • Naturvernforbundet – ber om at kvoten reduseres betydelig utenfor sona og at ingen av flokkene innenfor sona tas ut.
 • Norges Bondelag – mener kvoten er for lav.
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag – mener kvoten er for lav.
 • Hedmark Bonde- og småbrukerlag – mener kvoten er for lav.
 • Bygdefolk for rovdyr – mener det ikke bør skytes noen ulver nå.
 • På Baksporet – mener kvoten er for lav.
 • Norges Miljøvernforbund – aksepterer ikke lisensjakt i det hele tatt.
 • Norskog – mener kvoten er for lav.
 • Norsk Saug og Geit – vil ta ut ett ulverevir til.
 • Ulvens dag – klager på prosedyrefeil.
 • NJFF-Hedmark, Akershus, Østfold og Oslo – mener kvoten er for lav.

– Vi har vedtatt å skyte for mange

Klagene på å felle 12 ulver utenfor ulvesona ble avvist mot en stemme.

Øyvind Solum

Leder i rovviltnemda i Oslo, Akershus og Østfold, Øyvind Solum, stemte i mot.

Foto: Miljøpartiet De Grønne

Øyvind Solum som er leder i rovviltnemda i Oslo, Akershus og Østfold og også MDG-politiker, mener de har vedtatt å skyte mye mer ulv enn det som er forsvarlig og ville ta klagene fra NOAH, WWF og Naturvernforbundet til følge.

– Vi kan ikke være sikre på at vedtaket er lovlig og gyldig og i tråd med de konvensjonene vi er forpliktet av. Så jeg håper departementet eventuelt vil oppheve det og gjøre det mer moderat, sier Solum.

Også klagene på vedtaket om å felle 24 ulver innenfor ulvesona, inkludert den omstridte Slettås-flokken ble avvist av flertallet i rovviltnemndene. De mener det ikke har kommet fram noe nytt i klagene som tilsier en endring av vedtaket.

Arnfinn Nergård, leder i Rovviltnemda

Leder i Rovviltnemnda i Hedmark, Arnfinn Nergård, så ingen grunn til å ta noen av klagene til følge.

Foto: Mette Finborud Børresen

– Grunnlaget er Stortingets vedtak om bestandsmål og de rapportene vi har fått om antall ynglinger i 2016, sier Arnfinn Nergård, som er leder i Rovviltnemnda i Hedmark.

Usikre på hva departementet sier

Det blir nå opp til Klima- og miljødepartementet å avgjøre saken. I lys av hva som skjedde i fjor synes Nergård det er vanskelig å vite hva det ender med.

– Det spørs når det skjer noe og hvordan Stortinget og regjeringen blir satt sammen etter valget, hvis saken ikke blir avgjort før det, sier Arnfinn Nergård.

Øystein Solum tror departementet kommer til å omgjøre vedtaket.

– I fjor ble det jo overprøvd av departementet og jeg vil nesten bli forundret hvis dette blir stående. Vi er nødt til å følge norske lover og sikre at det er bærekraftig. Dette er ikke endret og derfor mener jeg at dette vedtaket som er gjort her er for stort, sier Solum.

Les også: