Første kvinnelige ordfører i Østre Toten

Arbeiderpartiet får med seg Venstre og Miljøpartiet De Grønne til å lede Østre Toten de neste fire åra. Dermed må Senterpartiet gi fra seg styringa etter 20 år på toppen.

Guri Bråthen

OVERTAR KLUBBA: Guri Bråthen fra Arbeiderpartiet tar over makta i Østre Toten etter 20 år med SP-styre.

Foto: Stein Schinstad / NRK

Etter intense samtaler de siste dagene ble Guri Bråthen fra Arbeiderpartiet i ettermiddag presentert som påtroppende ordfører i Østre Toten.

– Arbeiderpartiet har i samarbeid med Venstre og Miljøpartiet De Grønne inngått en avtale om politisk samarbeid for neste periode, sier en fornøyd Guri Bråthen.

Ap vil ha 13 representanter, Venstre to og MDG en representant i det nye kommunestyret. Intensjonsavtalen om samarbeidet signeres lørdag.

– Vi signaliserte tidlig at vi ønsket et rød-grønt samarbeid. Vi har hatt samtaler med flere partier, men anser samtalene vi har hatt med Venstre og MDG som de beste. Vi tror det er sammen med dem vi kan få til den beste politikken for Østre Toten, sier den kommende ordføreren.

Kvinnene overtar

Hans Seierstad fra Senterpartiet har ledet kommunen siden 2004. Nå overtar kvinnene, med Bråthen på topp, som første kvinnelige ordfører, og Lene Melbye fra Venstre som varaordfører.

– Det er veldig bra at vi er to kvinner på topp. Vi har begge sykepleierbakgrunn, og vi synes det er veldig bra med to kvinner i ledelsen som atpåtil er sykepleiere. Det er noe vi også har fått tilbakemelding fra innbyggerne på, sier Lene Melbye.

Nå vil de jobbe for en langsiktig politikk i kommunen.

– Vi ønsker å skape en god politisk plattform med en langsiktig styring av kommunens økonomi. Vi skal utarbeide denne plattfomen litt mer detaljert fremover, men det vil være en plattform som baserer seg på en god sosial profil og samtidig ha et veldig grønt fotavtrykk, sier Bråthen.

Ordfører-samarbeid i Østre Toten

NY LEDERTRIO: Lene Melbye fra Venstre, Guri Bråthen fra AP og Lasse Gran fra MDG skal sammen styre Østre Toten i neste periode.

Foto: Stein Schinstad / NRK

Grønt skifte

Med seg på laget har de to damene Lasse Gran fra MDG. Han ønsker å føre Østre Toten i en grønnere retning.

– Vi vil fokusere på alt som har med klimaet å gjøre. Vi har en klimarapport i kommunen som er flere år gammel. Den bør tas frem og evalueres og kanskje inspirere oss videre, sier Lasse Gran.

Vil du innføre et grønt skifte i Østre Toten?

– Ja det vil vi alle. Det fine med det er jo at det ønsket går bredere enn MDG, sier han.

Østre Toten var en av få kommuner i Innlandet der Sp mistet oppslutning.