Hopp til innhold

Alvdal-mor anker ikke til høyesterett

Den hovedtiltalte kvinnen i overgrepssaken i Alvdal anker ikke dommen fra Eidsivating lagmannsrett. – Hun er sliten etter to lange rettssaker, og ønsker å komme i gang med ordinær soning, sier hennes forsvarer Steffen Brandstad. Kvinnen er den eneste av de fire dømte i saken som ikke anker.

Steffen Brandstad og Sverre Næss

Forsvarer Steffen Brandstad vil ikke anke dommen fra lagmannsretten. Sverre Næss (t.h.), som forsvarer den hovedtiltalte mannen, anker saken til Høyesterett.

Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

Anniken Mellegaard
Foto: Heiko Junge / Scanpix

Kvinnen var tiltalt for flere grove overgrep mot sine egne barn, og ble i tingretten dømt til forvaring i 11 år. Hun anket dommen, og i lagmannsretten ble dommen endret fra forvaring til 12 års fengsel.

– For det første så er hun veldig sliten etter å ha gått igjennom to lange rettssak i løpet av veldig kort tid. For det andre så sjøl om hun mener seg feilaktig domfelt på noen punkter så erkjenner hun at hun fortjener en betydelig straff for det hun erkjenner å ha gjort, sier forsvarer Steffen Brandstad.

Tre av fire anker

Kvinnen var sammen med sin ekssamboer tiltalt for grove seksuelle overgrep mot hennes to barn og to nabobarn. Nabobarnas foreldre var tiltalt for medvirkning til seksuelle overgrep mot sine to barn. I ankesaken som gikk i Eidsivating lagmannsrett ble alle fire funnet skyldig i overgrep eller medvirkning til overgrep.

De tre andre dømte i saken har bestemt seg for å anke. Ekssamboeren ble dømt til forvaring i 13 år. Han anker både straffeutmålingen og saksbehandlingen til Høyesterett.

Nabokvinnen ble dømt til tre års fengsel. Hennes forsvarer, advokat Anniken Mellegaard, sier at hun anker over saksbehandlingen. Hvis hun får medhold betyr det at dommen blir opphevet.

Nabomannen ble dømt til fire års fengsel. Han har også bestemt seg for å anke dommen til Høyesterett. Nabofarens advokat mener det ble stilt for ledende spørsmål under dommeravhørene av barna, og anker også på at lagmannsretten ikke oppnevnte en sakkyndig til å vurdere disse avhørene.

Skal få behandling

Dermed er den hovedtiltalte kvinnen den eneste som ikke ønsker å anke saken. Hun vil etter to lange runder i rettssalen komme i gang med soningen, ifølge hennes forsvarer.

– Hun ønsker med tanke på dette å komme i gang med en ordinær soning, og gjennom den få behandling for alkoholisme, og for overgrep hun innrømmer å ha gjort for å unngå at dette skjer igjen, sier Brandstad til NRK.