– Vi må finne ut hvordan dette kunne gå så galt

KrF vil at kontrollkomiteen på Stortinget skal se på pengebruken i Helse Sør-Øst etter at 220 millioner kroner er brukt på omstridt programvare for røntgen.

Røntgen av skoliose
Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

I februar i år vedtok styret i helseforetaket at det over fire å gamle prosjektet skal skrinlegges.

Dermed blir programvaren avbestilt i fem av åtte foretak i Helse Sør-Øst, mens tre av dem beholder det.

Alvorlige mangler

KrF bringer nå saken inn i kontrollkomiteen på Stortinget og ber helseministeren om å gå grundig inn i historikken til prosjektet.

Vedtaket i Helse Sør-Øst kom etter flere års massiv kritikk fra ansatte i Sykehuset Innlandet, som har vært pilot for prosjektet.

De opplever stadig alvorlige feil som kan være en fare for pasientsikkerheten, og sykehuset har satt inn ekstra ressurser for å forebygge.

– Hvordan kunne dette skje?

Hans Fredrik Grøvan

VIL HA SVAR: Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF).

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Helseministeren må svare på hvordan dette kunne gå så galt, sier KrFs medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Hans Fredrik Grøvan.

På morgendagens møte i komiteen tar han opp saken og vil kreve at statsråden redegjør for pengebruken.

– Ikke minst på bakgrunn av at en rekke andre IKT-prosjekter i staten er avsluttet med tap i hundre millionersklassen, er det viktig at vi setter et kritisk søkelys på dette, sier han.

Ønsker tall på bordet

Grøvan sier at statsråden bør redegjøre for hva som nå kan forventes av ytterligere kostnader utover de 220 millioner kroner som hittil er brukt.

Selskapet Carestream vant anbudsrunden om ny programvare i 2012, og systemet ble da presentert som «hyllevare». I februar 2014 skulle det vært tatt i bruk, men feil og mangler oppstod ganske tidlig prosjektet.

Per Christensen

ADVARTE I 2015: Tidligere tillitsvalgt for overlegene i Hamar og Elverum, Per Christensen.

Foto: Privat

Allerede i 2015 advarte tillitsvalgte mot virkningene av systemet, som viste seg å være en stor belastning for de ansatte. Så tidlig som i mai 2016 krevde tillitsvalgte at kontrakten skulle kanselleres.

– Hvis det har vært noen røde flagg underveis, er det ekstra problematisk hvis man har valgt å ikke lytte til faglige råd, sier Grøvan.

Kommunikasjonsrådgiver Nina Olkvam i Helse Sør-Øst sier at de ikke har noen kommentarer utover det som kommet fram i tidligere intervjuer og under styrebehandlingen.

Helseregionen har tidligere bekreftet at så langt er 114 av de 220 millionene totalt å anse som et rent tap.

– Fungerer bra i andre land

Styreformann Svein Gjedrem uttalte i forrige uke at det alltid er vanskelig å vite når man skal stoppe et prosjekt som har problemer.

Carestream Norge sendte i forrige måned ut en pressemelding, der selskapet medgir at prosjektet har hatt «utfordringer med innføringen av systemet», men at det fungerer bra i en rekke andre land.

Selskapet skriver også at de er fornøyd med at systemet faktisk er i drift ved tre av åtte foretak i helseregionen, og «ser frem imot et fortsatt godt samarbeid med Helse Sør-Øst».