Røntgen-IKT til en halv milliard på overtid

Mens røntgenavdelingene i Sykehuset Innlandet venter på nytt datasystem for bildediagnostikk, står det nåværende systemet i fare for å havarere.

Røngtenbilde

VIKTIG MED GOD IKT PÅ RØNTGEN: De ansatte ved røntgenavdelingene i Sykehuset Innlandet håper at ny IKT-løsning snart kommer på plass.

Foto: Johan E. Bull / NRK

Ansatte ved røntgenavdelingene i Sykehuset Innlandet reagerer på at innføringen av moderne og raskere IKT-løsning for bildediagnostikk er blitt utsatt gang på gang.

Første gangen skulle vært i februar 2014. Den siste oppstarten var satt til 22. mai i år ved sykehuset i Hamar, deretter 2. juni ved sykehuset i Gjøvik. Nå er dette også blitt utsatt.

– Dette er hyllevare

Det oppsiktsvekkende er at dette skjer med et IKT-system som i 2013 ble presentert som "hyllevare", og at "det derfor vil være svært begrensede behov for utvikling og tilpasning", ifølge saksframstillingen i Helse Sør-Øst.

En prosjektgruppe i Sykehuset Innlandet som jobber med testing har oppdaget flere feil underveis, og har anbefalt at man ikke starter før dette er rettet opp.

Jarle Brudevoll

FRYKTER IKT-HAVARI: Jarle Brudevoll, avdelingssjef for bildediagnostikk ved sykehuset i Gjøvik.

Foto: Privat

– Jeg kan bekrefte at det samtidig er en viss havarifare for vårt gamle system fra 2002. Det har i utgangspunktet ikke kapasitet til å håndtere de store datamengdene, og vi må være nøye med oppgraderinger for å forhindre havari, sier Jarle Brudevoll, avdelingssjef for bildediagnostikk ved sykehuset i Gjøvik.

«Enkelte av helseforetakene har definert risikoen i dagens drift ved disse installasjonene som meget høy», heter det saksframstillingen for styrebehandlingen i Helse Sør-Øst i juni 2013.

Det er en viss fare for havari.

Jarle Brudevoll, avd.sjef for bildediagnostikk

Har brukt arbeidstid på forsinket prosjekt

– Flere ansatte stiller spørsmålstegn ved om vi har valgt riktig leverandør, sier tillitsvalgt for radiografene i Sykehuset Innlandet, Hanne Henriksveen.

– Ansatte i prosjektgruppa bruker av sin arbeidstid på et prosjekt som blir forsinket gang på gang, og det er ikke er satt inn vikarer for dem.

Samtidig understreker hun at denne situasjonen ikke har gått ut over pasientene direkte.

Det er firmaet Carestream Health som har gjort avtale med Helse Sør-Øst om å innføre systemet RIS/PACS til en kostnad på 478 millioner kroner for perioden 2013-2017.

Meningen er at Sykehuset Innlandet skal være først ute, deretter skal andre avdelinger i Helse Sør-Øst få systemet.

Beklager forsinkelser

Daglig leder Lars-Peter Torsten Karlsson i Carestream Health beklager alle forsinkelsene, og lover at systemet vil være i orden i løpet av september.

– Dette skal innføres i hele Helse Sør-Øst, som dekker 56 prosent av befolkningen i Norge. Vi må være derfor være sikre på at pilotprosjektet i Sykehuset Innlandet fungerer.

– Ansatte ved sykehuset har brukt av sin arbeidstid på et prosjekt som har tatt lengre tid enn forutsatt. Kommer dere til å dekke disse kostnadene?

– Det er et tema vi kommer til å drøfte nærmere med Helse Sør-Øst.

Røntgen-skandaler ikke noe nytt

Det er ikke første gang sykehusene sliter med IKT og organisering når det gjelder røntgenbilder. Helt fram til 2001 ble røntgenbilder kjørt i taxi fra sykehusene i innlandet til Ullevål sykehus, til tross for at bredbåndsforbindelsen var operativ siden 1997. Kostnadene var 5000 kroner pr. tur.

Etter at NRK omtalte denne svært gunstige ordningen for taxinæringen, ble saken tatt opp i det daværende hovedutvalget for helse og sosial i Oppland fylkeskommune.

Etter noen måneder var både det tekniske og organisatoriske på plass, og røntgenbilder kunne overføres elektronisk.