Helse Sør-Øst skrinlegger røntgenprosjekt til en halv milliard

Styret i Helse Sør-Øst skrinlegger det som skulle bli et nytt, felles radiologisystem for alle sykehusene. Helseforetaket har brukt over 220 millioner på prosjektet – og flere kostnader vil påløpe i 2018.

Røngtenbilde

STOPPER RADIOLOGI-PROSJEKT: Helse Sør-Øst stopper en investering på nesten en halv milliard kroner og satser heller på en helt ny løsning for ikke å tape mer tid.

Foto: Johan E. Bull / NRK

I over fire år har Helse Sør-Øst prøvd og feilet med å innføre et nytt felles IKT-system innen radiologi, altså et system for blant annet røntgen, CT, MR og ultralyd.

Men etter å ha brukt over 220 millioner kroner, samt et ukjent beløp på økte personalkostnader, kaster ledelsen inn håndkleet.

– Ikke tilrådelig

Ledelsen i Helse Sør-Øst vil ikke stille til intervju før styremøtet denne uken, opplyser kommunikasjonsdirektør Gunn Sande til NRK.

Saken ble behandlet i administrasjonen og styret i februar, men saken var inntil nå unntatt offentlighet og det er først nå HSØ bekrefter at de stopper prosjektet. Radiologisaken og hvordan de skal løse problemene er tema på styremøtet torsdag denne uken.

Men konserndirektør Atle Brynestad skriver følgende i en melding:

– Vi vurderer det ikke som tilrådelig å gå videre med innføring av den regionale radiologiløsningen. Dette er basert både på erfaringene så langt, den faktiske leveransesituasjon og at det ikke har lyktes å etablere et regionalt standardisert oppsett for en regional radiologiløsning.

– Sterkt beklagelig

– Dette er mye penger og et slikt tap er sterkt beklagelig. Men ut fra en helhetsvurdering er det likevel riktig å avlyse videre innføring av denne radiologi-løsningen, skriver Brynestad videre.

NRK har tidligere omtalt at IT-arbeidere hos den samme underleverandøren hadde tilganger fra Israel. Disse ble lukket i det stille en tid etter den første avsløringen om den store IKT-svikten i Helse Sør-Øst.

Direktørene Brynestad og Lofthus i HSØ

ØKONOMISK TAP: Toppledelsen i Helse Sør-Øst, Atle Brynestad og Cathrine Lofthus, stopper innføring av et system for radiologi og tar heller et stort økonomisk tap for å starte med blanke ark.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Tapte millioner

I tillegg til de 220 millionene som allerede er brukt på prosjektet, vil utgiftene fortsette å øke. Helse Sør-Øst må betale erstatning til selskapet som skulle levere systemet.

Foreløpig er det uklart hvor stor erstatningsgebyret blir, men kommunikasjonsdirektør Gunn Sande sier det blir et mindre millionbeløp. Den opprinnelige kontrakten var på 470 millioner.

Av styredokumenter som NRK har lest, fremkommer det at kostnadene knyttet til prosjektet vil fortsette utover i 2018.

Dette er andre gang på mindre enn ett år at Helse Sør-Øst endrer planer om et større investeringsprosjekt innen IKT.

I juni stilte Helse Sør-Øst et gigantisk IT-kontrakt på 7 milliarder i bero, etter at NRK avdekket at foretaket hadde dårlig kontroll på tilgangsstyringen og hadde gitt over 100 IT-arbeidere i Øst- Europa og Asia tilganger til pasientjournaler til mer enn halve Norge.

Ansatte lettet

Avtale om innføring av et felles IKT-system for radiologi ble inngått i 2013. Sykehuset Innlandet har vært pilot, og startet opp med den nyinnkjøpte teknologien i 2014, men utfordringene har stått i kø. Syv ganger har man forsøkt å innføre det nye systemet.

Siden 2015 har ansatte advart ledelsen mot den nye løsningen. NRK kjenner til at en intern arbeidsgruppe allerede høsten 2017 konkluderte med at Helse Sør-Øst burde kansellere avtalen om radiologi.

På Sykehuset Innlandet er ansatte lettet over at toppledelsen omsider tar konsekvensene av det feilslåtte prosjektet.

– Alvorlige feil og mangler

– Dette prosjektet har ført til betydelig fordyring for prosessene vi driver med, sier Fredrik Eng, foretakstillitsvalgt for overlegene på Sykehuset Innlandet.

– Det har vært krevende og upraktisk, med veldig mange alvorlige feil og mangler. Vi har måttet arbeide saktere for å ivareta pasientsikkerheten, sier Eng.

Per Christensen

HAR ADVART: Tidligere tillitsvalgt for overlegene ved Sykehuset Innlandet, Per Christensen, har lenge varslet om store problemer med det nye systemet.

Foto: Privat

Per Christiansen, overlege og tidligere hovedtillitsvalgt, advarte om de store problemene allerede i 2015.

– Vi har brukt så store ressurser på dette, så vi føler at det er riktig at dette blir kompensert, sier Christiansen.

Økonomisk kompensasjon

Ledelsen i Helse Sør-Øst skal vurdere kompensasjon.

– Det har vært en krevende situasjon på Sykehuset Innlandet og vi vil ha en dialog med dem for å avklare en økonomisk kompensasjon, sier kommunikasjonsdirektør Sande.

Nå må landets største helseforetak finne et nytt system for røntgen og ultralyddiagnostikk. Oslo universitetssykehus får et oppdrag om å anskaffe en ny radiologiløsning.

Når det kan være på plass er foreløpig uvisst.

SISTE NYTT

Siste meldinger