Krever ny kontrakt etter IKT-skandale

Helse Sør-Øst har gjort sju mislykkede forsøk på å innføre ny programvare for røntgen i Sykehuset Innlandet til en halv milliard kroner. Tillitsvalgte krever ny anbudsrunde.

Røntgenbilde av hjerne.

DATAKREVENDE BILDER: Moderne sykehusdrift stiller høye krav til programvare for røntgenbilder.

Foto: colourbox.com

NRK har tidligere satt søkelyset på IKT-skandalen, der Sykehuset Innlandet er pilot for nytt IKT-system for bildediagnostikk i Helse Sør-Øst. I februar 2014 skulle det vært oppstart av programvaren fra selskapet Carestream, i dag er det helt uvisst når og om det kommer i gang.

Per Christensen

KREVER NYTT ANBUD: Per Christensen, tillitsvalgt for overlegene på Hamar og Elverum.

Foto: Privat

– Klart kontraktsbrudd

– Vi krever at Helse Sør-Øst øyeblikkelig kansellerer kontrakten og utlyser nytt anbud. Vi forventer også at Sykehuset Innlandet krever kompensasjon fra Helse Sør-Øst for all arbeidstiden som er gått med til mislykket utprøving, sier Per Christensen, som er hovedtillitsvalgt for overlegene i Hamar og Elverum.

– Hele saken er en uholdbar belastning for de ansatte, og det har også ført til at røntgen-pasienter har fått lengre ventetid.

Christensen får full støtte fra foretakstillitsvalgt i Sykehuset Innlandet, Jens Christian Laursen.

Tillitsvalgte har tidligere stilt spørsmål ved om det var riktig av Helse Sør-Øst å velge Carestream. Men dette er første gang de krever direkte oppsigelse av avtalen.

Vi venter på ny test.

Toril Kolås, fagdirektør i Sykehuset Innlandet

– Vi forholder oss til prosjektet

Toril Kolås_lite.jpg

AVVENTENDE: Fagdirektør i Sykehuset Innlandet, Toril Kolås.

Foto: Sykehuset Innlandet

Ledelsen i Sykehuset Innlandet mener at de må forholde seg til at de er en del av et regionalt prosjekt "inntil noe annet blir bestemt".

– Vi må forholde oss til at vi skal ta imot et godt system som planlagt. Samtidig vil jeg understreke at jeg har stor forståelse for frustrasjonen blant de ansatte, sier fagdirektør Toril Kolås i Sykehuset Innlandet.

– Det pågår nå testing og vi avventer vurdering av denne testen.

De tillitsvalgte har imidertid ingen tillit til denne åttende testen, og mener at systemet har bevist sin udugelighet.

Carestream: – Ingen kommentar

Ved sentralbordet til Carestream Norge sier en ansatt, som kun vil oppgi fornavn, at bedriften ikke har noen kommentar til prosjektets skjebne i sykehussektoren i Hedmark og Oppland.

Senere på dagen sier styreleder Karine Christiane Perroquin at hun heller ikke vil kommentere.

I mai 2015 sa imidlertid daglig leder Lars-Peter Torsten Karlsson i Carestream Health at systemet skulle være i orden i september samme år. Han ville da ikke ta stilling til spørsmålet om erstatning.

Toril Kolås vil heller ikke ta stilling til kravet fra de tillitsvalgte om at Helse Sør-Øst skal betale kompensasjon for tapt arbeidstid i forbindelse med utprøving og testing.

– Pilotforsøket er ikke ferdig, så vi får ta stilling til eventuelle krav når den tid kommer.

Minst to millioner i erstatningskrav

Frode Totlund

KREVER KOMPENSASJON: Avdelingsjef Frode Totlund ved sykehuset i Lilllehammer.

Foto: Dag Kessel / NRK

Avdelingssjef Frode Totlund ved sykehuset i Lillehammer sa allerede i november i fjor at det var naturlig å kreve kompensasjon for tapt arbeidstid.

NRK meldte da at de samlede kravene fra alle røntgenavdelingene trolig kommer på minst to millioner kroner.