Frykter ingen andre vil bruke røntgensystem til en kvart milliard

Tillitsvalgte i Sykehuset Innlandet frykter at ingen andre vil ha det skandalerammede nye IKT-systemet for røntgen, som hittil har kostet nærmere en kvart milliard kroner.

Røngtenbilde

OMSTRIDT PROGRAMVARE: Det nye røntgensystemet i Sykehuset Innlandet har vært upopulært i flere år.

Foto: Johan E. Bull / NRK

I februar 2014 skulle et nytt system for røntgen fra selskapet Carestream vært i gang i Sykehuset Innlandet, men siden dette har det vært sju mislykkede forsøk på å sette i gang systemet.

Systemet er nå satt i drift, men flere ansatte må nå rette opp stadige feil fra et system som har en total kontraktssum på nærmere en halv milliard kroner etter at det er innført i hele Helse Sør-Øst. Ekstrautgiftene er 5-6 millioner kroner pr. år, melder Østlendingen.

– Hvem andre vil ta dette i bruk?

Per Christensen

HAR MISTET TILLITEN TIL NY RØNTGEN-IKT: Per Christensen er tillitsvalgt for overlegene i Hamar og Elverum.

Foto: Privat

– Vi frykter at ingen andre tør å ta i bruk dette systemet som har kostet nærmere en kvart milliard kroner så langt. Det betyr at en viktig samarbeidspartner som Oslo Universitetssykehus ikke vil ha samme programvare som oss, og det vil være svært uheldig for arbeidsflyt og organisering, sier Per Christensen, tillitsvalgt for overlegene i Hamar og Elverum.

Helse Sør-Øst har bestemt at Sykehuset Innlandet skal være pilot for innføringen av ny programvare, med sikte på at resten av foretaket skal ta det i bruk senere.

Professor Hans-Jørgen Smith, som er leder ved klinikk for radiologi og nukleærmedisin ved Oslo Universitetssykehus, sier at han aldri har opplevd noen programvare med så mange feil.

– Min anbefaling til ledelsen ved Oslo Universitetssykehus er at vi ikke tar dette i bruk. Dette bør ikke bli en regional løsning for Helse Sør-Øst, sier Smith.

Krav om nytt anbud?

Spørsmålet er om selskapet Sectra, som tapte anbudet i 2013, snart har en god nok sak til å kreve ny anbudsåpning.

– Jeg vil ikke si at vi har det ennå, men vi følger med, og vurderer dette fortløpende, sier direktør Petter Østby i Sectra Norge.

TV2 dokumenterte i fjor at Sectra under anbudsrunden var langt mer forsiktig i sine løfter om hva de kunne levere. Av til sammen 1792 ulike krav svarte Sectra at de ikke kunne garantere fullt ut at 97 av disse kunne oppfylles. Carestream derimot lovte at dette kun gjaldt sju punkter.

– Vi hadde klart å ha prosjektet i gang senest 2015, sier Østby.

Nå er det snart på tide å skrote hele prosjektet.

Per Christensen

Per Christensen understreker at det ikke er noen fare for pasientsikkerheten, men at ressursbruken er uakseptabel.

– Nå er det snart på tide å skrote hele prosjektet.

Ønsker kompensasjon

– Vi beklager den belastningen dette har vært for de ansatte, og er i dialog med Helse Sør-Øst om kompensasjon, sier IKT-sjef i Sykehuset Innlandet, Roar Halvorsen. Han vil ikke antyde noe beløp.

– Noen av feilene kan ha betydning for pasientsikkerheten. Det er derfor vi har ekstra personell for å forebygge.

Taust fra Carestream

Styreleder i Carestream Health Norway, Karine Perroquin Sibrandt, fikk fredag tilbud om å kommentere saken. Hun lovte at noen i ledelsen skulle ta kontakt, men det har ikke skjedd.

Helse Sør-Øst opplyser at prosjektet så langt har kostet 218 millioner kroner fram til 1. januar 2017. Foretaket bekrefter at dette i stor grad er «kostnader knyttet til innføringen på Sykehuset Innlandet», men at beløpet også dekker ulike IKT-kostnader til bildediagnostikk i andre deler av Helse Sør-Øst.