Hopp til innhold

Over 80 000 funksjonhemmede får ikke jobb

I dag står over 80 000 funksjonshemmede utenfor arbeidslivet. De vil alle inn i arbeidslivet, men slipper ikke til.

Ufør

I dag står over 80 000 funksjonshemmede uten jobb, selv om de ønsker å ta del i arbeidslivet.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

Henning Bjurstrøm

Henning Bjurstrøm ba politikerne om å sikre retten til BPA, for at flere funksjonshemmede får muligheten til å jobbe

Foto: Monica Rikoll / NRK

– Veldig mange av de med nedsatt funksjonsevne er høyt skolerte, men de får allikevel ikke jobb, sier Henning Bjurstrøm, leder i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

Onsdag kveld arrangerte FFO et valgmøte i kommunestyresalen i Lillehammer., hvor stortingskandidater fra de borgerlige partiene Fremskrittspartiet og Høyre og fra de rødgrønne skulle svare for hva de ville gjøre for å bedre levekårene for funksjonshemmede i Norge.

Hvordan inkludere flere funksjonshemmede i arbeidslivet var en av sakene som stod høyest på agendaen.

– En ressurs for arbeidslivet

Under valgmøtet ville de frammøtte legge frem tiltak som en kommende regjering må fokusere på for å legge til rette for at flere funksjonshemmede skal få ta del i arbeidslivet.

– Det bør åpnes for at funksjonshemmede kan jobbe deltid. Samtidig må arbeidsgivere få tilskudd fra staten for å ansette personer med nedsatt funksjonsevne slik at arbeidsgivere får en forståelse for at funksjonshemmede er en ressurs i arbeidslivet, påpeker Bjurstrøm.

For å sikre at funksjonshemmede får anledning til å delta i arbeidslivet, må ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) utvides.

– Ved hjelp av personlige assistenter kan funksjonshemmede delta i arbeidslivet og gjøre den jobben andre mennesker kan, men de må bare ha hjelp til en del småting, som for eksempel hente permer og ta kopier og lignende, forklarer Bjurstrøm.

Aksel Hagen

Aksel Hagen (SV) mener det er sterkt kritikkverdig at staten og kommunene er dårligst på å ansette funksjonshemmede

Foto: Monica Rikoll / NRK

– Vi må skjerpe oss

Selv om det er åtte år siden de rødgrønne kom i regjering har det allikevel ikke skjedd noen betraktelige forbedringer for å få funksjonshemmede inn i arbeidslivet.

FFO påpekte under møtet at faktisk er staten og kommunene som er dårligst på å ansette personer med nedlatt funksjonshemmede. Aksel Hagen (SV) sier at det er sterkt kritikkverdig.

– Det er et tankekors at staten, som ber på den ene sida ber andre om å skjerpe seg, ikke klarer å feie for egen dør. Så her må vi skjerpe oss, innrømmer Hagen.

Han erkjenner at de rødgrønne har prøvd å legge til rette for at flere funksjonshemmede kommer i arbeid, uten at det har skjedd noen forbedringer, og sier det derfor må bevilges mer penger i lønnstilskudd til bedrifter som ansetter funksjonshemmede.

– I tillegg må vi få med både arbeidsgivere og fagbevegelsen for å endre holdningene om at det er problematisk og ta inn personer med nedsatt funksjonsevne på arbeidsplassen, så vi må også fokusere på å endre holdninger i tillegg til å bevilge mer penger, forklarer Hagen.

– Alle skal ha mulighet til å jobbe

Morten Ørsahl Johansen

Morten Ørsahl Johansen (Frp) vil lovfeste retten til BPA.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Et av tiltakene de borgerlige vil gjøre for å sikre at funksjonshemmede skal få like god anledning som andre til å skaffe seg en jobb, er å lovfeste retten til BPA.

Morten Ørsahl Johansen (Frp) sier den største utfordringen i dag er at det er store ulikheter ute i kommunene og fylkene som ikke sikrer alle enn god skyssordning eller personlige assistenter.

– Dette vil vi endre ved å lovfeste disse to ordningene, i tillegg til at de skal finansieres gjennom staten, og ikke kommunene slik det er i dag.

Ørsahl Johansen sier det ikke skal være noen forskjell på det å være funksjonshemmet og funksjonsfrisk med tanke på å få innpass i arbeidslivet.

– De fleste som vil jobbe har en ting de er gode på og det må de få lov til å utnytte. Derfor er det viktig at vi politikere legger til rette for at alle skal ha mulighet til å jobbe, og det må vi gjøre gjennom gode tilskuddsordninger.

Flere saker fra Innlandet