Hopp til innhold

WWF Verdens naturfond får TV-aksjonen i NRK i 2020

NRK har bestemt at TV-aksjonen for 2020 tildeles WWF Verdens naturfond. WWF ønsker å bekjempe plastproblemet i verdenshavene.

WWF

WWF Verdens naturfond er tildelt TV-aksjonen i NRK for 2020. Pengene som kommer inn brukes til å bekjempe plast i havet.

Det var kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen som besluttet dette torsdag etter innstilling fra Innsamlingsrådet i NRK.

- Jeg er veldig glad for å kunne følge innstillingen fra Innsamlingsrådet om å tildele aksjonen til WWF, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Han minner om at TV-aksjonen siden starten i 1974 blitt en viktig del av NRKs samfunnsoppdrag. - Sammen med frivilligheten løfter den viktige formål til nytte for samfunnet, både i Norge og ute i verden, sier Eriksen.

- Et soleklart behov

I år var det 13 søkere som ønsket TV-aksjonen. - Blant mange gode søknader var det WWFs som fikk rådets tilslutning, sier Erik Samuelsen som er leder i innsamlingsrådet i NRK.

Han sier at innsamlingsrådet i sin skjønnsmessige avgjørelse opererer med en rekke kriterier som de vurderer søknadene mot.

- Jeg vil særlig fremheve at det skal være et soleklart behov for formålet i søknaden, det må gi varige resultater og det må være et formål som skaper giverglede i befolkningen, sier Samuelsen.

- Som det fremgår av WWFs søknad er Norge en havnasjon med en av verdens lengste kystlinjer. Plasten som havner i havet forsvinner ikke, men blir spredt og skader marine økosystemer og menneskers levevei over hele kloden. Derfor angår dette oss alle. Rådet tror at temaet vil lede til en bred og omfattende mobilisering her i landet, av både unge og gamle.

- Vil gi ekstra drakamp i plastkampen

- Dette er en fantastisk nyhet for oss. Dette er et viktig tema som betyr mye for mange, og vi får en ekstra drahjelp gjennom TV-aksjonen. Det sier Ina Toften, markeds- og kommunikasjonssjef i WWF Verdens naturfond.

Generalsekretær Bård Vegar Solhjell følger opp med å si at det er vanskelig å sette ord på hvor mye dette betyr WWF Verdens naturfond.

- De enorme utfordringene som plastforsøplingen forårsaker for mennesker og natur over hele verden, krever omfattende løsninger og global innsats. Med hjelp fra TV-aksjonen vil vi stå langt sterkere i kampen mot plastforsøplingen, sier Solhjell.

Han viser til at manglende systemer for avfallshåndtering i mange land i Asia fører til at plastsøppel ender opp i elver og videre ut i havet.

- Plastproblemet er omfattende og rammer oss alle ved at det truer grunnleggende menneskerettigheter til for eksempel rent vann og frisk luft. Det påvirker også millioner av menneskers levesett og forgifter maten vår. Gjennom «Vann uten plast redder liv» håper vi, gjennom TV-aksjonen i NRK, å gi et varig og viktig bidrag til vanlige folks liv i Indonesia, Vietnam, Thailand og Filippinene, sier Bård Vegar Solhjell i WWF.

Se også: Søknaden fra WWF Verdens naturfond

Jubel hos WWF Verdens naturfond etter å ha fått TV-aksjonen

Jubel hos WWF Norge etter å ha blitt tildelt TV--aksjonen i NRK.

Foto: WWF

Over 200 millioner

I 2020 arrangeres TV-aksjonen for 47. gang. TV-aksjonen kalles gjerne verdens største dugnad der 100.000 bøssebærere besøker 2,3 millioner husstander i løpet av to timer en søndag i oktober. Siden starten i 1974 er det samlet inn nærmere åtte milliarder kroner gjennom TV-aksjonen, omregnet til dagens kroneverdi.

Tallet på søkerorganisasjoner har vært ganske stabilt fra år til år, og stort sett har det vært mellom 12 og 15 organisasjoner som har søkt om å bli tildelt TV-aksjonen i NRK det enkelte år.

Rådssekretær Erik Skarrud i Innsamlingsrådet som bestyrer TV-aksjonen i NRK sier det er mange av de samme søkerne som går igjen år etter år.

- Det er kanskje ikke så rart når vi vet omfanget og størrelsen på det som gjerne kalles verdens største dugnad. Det skal et stort apparat til for å håndtere en så stor innsamlingsaksjon. Derfor må det være en viss størrelse på organisasjonen for å kunne håndtere det hele, sier Skarrud.

De senere år har innsamlingsbeløpet det enkelte år ligget på rundt 200 millioner kroner. Også innsamlingsappartet som skal stables på beina er formidabelt. Hvert år pleier TV-aksjonen i NRK å ha ca 100 000 bøssebærere som besøker 2,3 millioner norske hjem i løpet av rundt to timer en søndag i oktober.

Totalt var det 13 søknader om å få TV-aksjonen i NRK for 2020.

Care Norge i 2019

Nå i 2019 er det Care Norge som er tildelt TV-aksjonen i NRK. Med "Nå er det hennes tur" som motto ønsker de å sette fokus på kvinners rettigheter og muligheter og kunne hjelpe kvinner i sårbare områder land verden over.

Se også: 13 vil ha TV-aksjonen i 2020