Hopp til innhold
Info fra NRK

13 vil ha TV-aksjonen i 2020

13 organisasjoner har søkt om å bli tildelt TV-aksjonen i NRK i 2020.

Søkere TV-aksjonen 2020

Stor spennvidde i søknadsbunken for å få TV-aksjonen i NRK i 2020.

Foto: Collage

Tre av organisasjonene er nye søkere, men de fleste av 2020-søkerne har søkt før og flere har også hatt TV-aksjonen i NRK tidligere.

Det er et stort spenn i hvilke prosjekter organisasjonene tenker seg å sette i gang om de blir tildelt aksjonen.

To organisasjoner skisserer prosjekter for å redusere platforsøpling, et annet tar mål av seg om å bekjempe polio og et annet tuberkolose. Videre i søknadsbunken er et prosjekt for å styrke norsk frivillighet, andre vil hjelpe funksjonshemmede og et prosjekt tar mål av seg om å hjelpe unge jenter slik at de ikke ender opp som barnebruder.

Et flertall skisserer tiltak for mennesker i fattige land verden over, mens fire organisasjoner ser for seg prosjekter knyttet til Norge.

Søkere TV-aksjonen i NRK 2020

SØKER

AKSJONSNAVN

FORMÅL

HVOR

FØR

Atlas-

alliansen

Alle skal med

Bedre levekårene og fremme menneskerettighetene for funksjonshemmede i fattige land gjennom økt tilgang til helsetjenester, hjelpemidler, skolegang og arbeid.

Malawi, Uganda, Zambia, Nepal og muligens Mosambik.

1981, 1992, 2002

Caritas

Ingen skal sulte

Utrydde sult for 500.000 mennesker

Sør-Sudan, DR Kongo, Den sentralafrikanske republikk, Mali, Niger, Nigeria og Venezuela, og andre akutte kriser.

Nei

Flyktning-

hjelpen

Fra flukt til en bedre fremtid

Gi livreddende nødhjelp og finne varige og verdige løsninger for en halv million mennesker

Fleksibelt med hensyn til nye land, men også i land der de allerede er både i Afrika, Asia og Sør-Amerika.

1974, 1979, 1988, 1998, 2010

Fontenehus

Psykt bra jobba

Hjelpe medlemmer til jobb og utdanning og skape et engasjement for å åpne dører til for alle som sliter psykisk

Norge

Nei

LHL

Tuberkolose - fortsatt en folkesykdom

Bidra til utryddelse av tuberkolose gjennom å finne og behandle syke samt å bidra til å utvikle ny vaksine

Norge, Romania, Russland, Malawi, Tanzania, Sudan og Zambia

Nei

Norges

Miljøvern-

forbund

Levende hav

Rydde norskekysten for plast i 5 år og skape et engasjement for å hindre forsøpling av havet

Norge

Nei

Norsk

Folkehjelp

Frivillighet redder Norge

Sørge for at frivillig beredskap dekker hele landet slik at alle lokalsamfunn får den hjelpen de trenger når uhellet er ute

Norge

1983, 1994, 2011

Plan

International

Norge

Barn, ikke brud

Forhindre at jenter blir bortgiftet som barn, noe som er et grovt brudd på menneskerettighetene, et hinder for likestilling og som opprettholder fattigdom

Bangladesh, Nepal, Niger, Mali, Nicaragua og Den dominikanske republikk

Nei

Redd

Barna

Rett til å være mett

Redusere underernæring blant barn, forebyggende arbeid og bygge ut og støtte arbeid for matsikkerhet

Guatemala, Jemen, Mosambik, Nepal, Somalia, Sør-Sudan

1978, 1990, 2003

Rotary

En poliofri verden

Utrydde polio og jobbe i de mest kritiske områdene

Pakistan, Afghanistan, Nigeria og Norge

Nei

SOS

Barnebyer

Ingen barn skal vokse opp alene

Forhindre at barn mister omsorg, gi barn et godt omsorgsalternativ og støtte myndigheter i å sikre barn god omsorg

Tanzania, Eswatini, Nigeria, Vietnam og Peru

2000

Vi

Like muligheter til å prestere

Doble deltagelsen blant funksjonshemmede i organisert idrett

Norge

Nei

WWF

Vann uten plast redder liv

Permanent redusere plastforsøplingen i verdens hav

Indonesia, Thailand, Vietnam og Filippinene

Nei

Les søknadene om å få TV-aksjonen i NRK i 2020 via faktaboksen til høyre.

Mange gjengangere

Rådssekretær Erik Skarrud bistår Innsamlingsrådet i NRK som bestyrer TV-aksjonen sier det er naturlig at mange av de samme søkerne fra store organisasjoner går igjen som på listen over søkere også i 2020.

- TV-aksjonen i NRK har blitt meget omfattende og stor. Derfor skal det et stort apparat til for å håndtere en så stor innsamlingsaksjon. Derfor må det være en viss størrelse på organisasjonen for å kunne håndtere det hele, sier Skarrud.

Strenge krav

- Søkeren som får tildelt TV-aksjonen må takle å få opp mot en kvart milliard kroner på bok over natta, og det må derfor være en solid organisasjon, fortsetter Skarrud.

Han viser til strenge regler overfor de som blir tildelt TV-aksjonen fra NRKs side til søkerne.

- De som søker må kunne vise til gode rutiner og ryddig økonomi. Søkerne må være medlem av Innsamlingskontrollen, og de må legge ved godkjente regnskaper for de to siste årene og en plettfri revisorrapport. I tillegg krever regelverket for TV-aksjonen i NRK også et etisk rent «rulleblad», opplyser han.

Det er Innsamlingsrådet i NRK som vurderer søknadene og kommer med en innstilling om hvem som bør få TV-aksjonen for 2020. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen tar den endelige avgjørelsen om hvem som skal få TV-aksjonen i NRK i 2020.

Storstilt mobilisering

Tradisjonen tro vil NRK også en oktobersøndag i 2020 stå i spissen for en storstilt innsamlingsaksjon. På fjernsyn og nett vil det bli fullt fokus på TV-aksjonen og et stort innsamlingsappartet bli stablet på beina. Målet er at alle de rundt 2,3 millioner norske husstandene skal få besøk av bøsseinnsamlere aksjonssøndagen.

I begynnelsen av juni i år vil det bli bestemt hvem som får TV-aksjonen i NRK i 2020.

Care

Care Norge skal ha TV-aksjonen i NRK høsten 2019.

Foto: Care

Les mer: De vokter TV-aksjonen

Care Norge i 2019

I år er det Care Norge som er tildelt TV-aksjonen i NRK. Under mottoet "På egne ben" er målet å gi minst 400.000 kvinner i noen av verdens mest sårbare områder muligheten til å kunne ha økonomisk frihet, eie sin egen kropp og ha en stemme som betyr noe.

I 2018 var det Kirkens Bymisjon som hadde TV-aksjonen i NRK. "Mindre Alene Sammen" var mottoet og hele 257 millioner kroner ble den endelige sluttsummen for fjorårets TV-aksjon. De pengene skal brukes til en rekke prosjekter og tiltak landet over for å støtte og hjelpe mennesker som på ulike måter blir blir stående utenfor i samfunnet vårt.

Store beløp

Store beløp venter de som får TV-aksjonen i NRK. De siste årene har det hvert år blitt samlet inn mer enn 200 millioner kroner i TV-aksjonen som også gjerne omtales som verdens største dugnad.

For TV-aksjonen i NRK har siden starten i 1974 utviklet seg til å bli et nasjonalt løft hvor alle - fra kongehus til folk i by som på land - bidrar i en storstilt mobilisering og pengeinnsamling for et godt formål.