Informasjon fra NRK

Kontakt Samisk programråd

Har du positive eller negative reaksjoner på noe av det du ser eller hører på radio, fjernsyn eller nett kan du henvende deg til Samisk Programråd.

NB! Samisk programråd og NRK er omfattet av Offentleglova. Det betyr at din klage kan bli gjenstand for krav om innsyn fra media, forskere m fl. Ved å sende din henvendelse gir du samtidig samtykke i innsyn. Du kan også trekke henvendelsen etter å ha sendt den inn. Det gjør du ved å sende en epost til rådssekretær Nils Johan Gaup.

Laster innhold, vennligst vent..

Din henvendelse blir lagt inn i dokumentene til neste møte. Hvis det er mindre enn to uker til møtet blir trolig henvendelsen liggende over til møtet etter førstkommende.

Alle henvendelser til rådet sendes til medlemmene i rådet. Henvendelsene blir besvart av ansvarlig redaktør. Ikke alle henvendelser blir diskutert på møtene i rådet, men alle blir lest.

NB! Samisk programråd og NRK er omfattet av Offentleglova. Det betyr at din klage kan bli gjenstand for krav om innsyn fra media, forskere mm. Dersom du ikke vil ha innsyn i din klage kan du trekke klagen. Det gjør du ved å sende en epost til rådssekretær Nils Johan Gaup.

Med hilsen
Samisk Programråd

Hva skjer med min henvendelse?

Din henvendelse blir lagt inn i dokumentene til neste møte. Alle henvendelser vil bli fulgt opp av ansvarlig redaktør. Hvis det er mindre enn 10 dager til møtet blir trolig henvendelsen liggende over til møtet etter førstkommende.

Alle henvendelser til rådet sendes til medlemmene i rådet og ledelsen i NRK Sapmi. Henvendelsen blir besvart av ansvarlig redaktør. Ikke alle henvendelser blir diskutert på møtene i rådet, men alle blir lest.

Du kan be om å få ettersendt referat fra møtene fra rådssekretær Nils Johan Gaup.

Samisk programrådes oppgave er å se overordnet på NRK Sápmis programvirksomhet og tilbud til publikum.

Rådet kan både ta opp saker på eget initiativ, behandle innsendte klager og drøfte saker som Direktør for NRK Sápmi legger fram for rådet.

Selve rådet består av 5 medlemmer oppnevnt av Sametinget. NRK Sápmis ledelse er alltid til stede på rådsmøtene.

Dersom du har spørsmål om NRK Sápmis programtilbud eller leter etter noe som er sendt i NRK kan du henvende deg til NRKs Publikumsservice.

Hvordan henvende seg til Samisk programråd?

Du kan henvende deg til Samisk programrådet via skjemaet du finner øverst på denne siden, ved å sende en e-post eller sende et brev.

E-post: samiskprogramrad@nrk.no

Postadresse:

NRK Sápmi

Samisk Programråd

NRK Sápmi
Mari Boine geaidnu 12
9730 Kárášjohka/ Karasjok

Nils Johan Gaup er rådssekretær. Han kan kontaktes på telefon 91 30 04 04.

Les mer:

Publikumsservice

Andre henvendelser, tilbakemeldinger, ris, ros eller konkrete spørsmål knyttet til NRK Sápmis programmer eller tilbud kan rettes til NRKs Publikumsservice.

De svarer både på dag- og kveldstid på telefon 23 04 70 00 eller via e-post til info@nrk.no.

Alle henvendelser blir registrert og gitt videre til de aktuelle redaksjoner og avdelinger.

NRKs Publikumsservice kan også hjelpe deg med kopier av programmer til privat bruk.

Les mer: Alt om NRKs Publikumsservice