Hopp til innhold
Info fra NRK

Sámi Prográmmaráđđi – Samisk programråd 08.06.2022

Digitála čoahkkin Sámi Prográmmaráđis – Digitalt rådsmøte i Samisk programråd 08.06.2022 dii/kl 09.00.

Digitalt rådsmøte i Samisk programråd 08.06.22 dii/kl 09:00 – 12:00 (13:00).

Čoahkkin rávdnjejuvvo Interactio bokte nuolgga ja dan sáhttá maŋŋil geahččat, muhto dulkkaid jietna ii gullo maŋŋil - Møtet strømmes direkte via Interactio og kan også sees i opptak, men da uten tolkespråk.

Digitála čoahkkin Sámi Prográmmaráđis – Digitalt rådsmøte i Samisk programråd 08.06.2022 dii/kl 09.00.

Čoahkkin dulkojuvvo sámegielas (julev-, lulli- ja davvisámegielas) dárogillii – Møtet tolkes direkte til norsk fra nord-, lule- og sørsamisk.

Beaiveplána – Dagsorden

Dii. / kl: 0830 Oasseváldiid boahtin – Møtedeltakere logger seg inn.

Geahččalit dihtoriid ja čoahkkima rusttegiid – Installasjon og test av PC-er og møteutstyr.

Dii. / kl: 0900 – 12:00 (13:00) – Ráđđečoahkkin – Rådsmøte

Nr 1: Čoahkkima rahpan – Åpning av møtet v/ rådets leder Svein Oddar Leiros

Nr 2: Váidalusaid gieđahallan – Klagebehandling

Nr 3: Ráđđelahtuid jearaldagat – Spørsmål og kommentarer fra rådet

Nr 4: Fádda – Tema: Alimus rievtti duopmu – Høyesteretts dom: Fovsen Njaarke ášši – Fosen saken

Nr 5: Eará – Eventuelt

Áigeguovdilis áššit – Dagsaktuelle saker

 1. Sámi Grand Pri – Samisk Grand Prix
 2. Sámedikke mediadieđáhusSametingets mediamelding

Dii. / kl 12:00 (13:00) Čoahkkin loahpahuvvo – Møtet avsluttes

OASSEVÁLDIT – MØTEDELTAKERE:

Sámi prográmmaráđis – Samisk programråd:

 1. Svein Oddvar Leiros - Jođiheaddji - Leder
 2. Saia Stueng, lahttu – medlem
 3. Vendla Katrin Nielsen - lahttu – medlem
 4. Jon Isak Lyngman Gælok, lahttu – medlem
 5. Lahttu – medlem Aslak Heika Hætta Bjørn (dieđihan ii oasálaste – meldt forfall)

Várrelahttut – Varamedlemmer:

 1. Ole Muosát
 2. Kirsti Guvsám
 3. Ina-Theres Sparrok
 4. Unni Fjellheim
 5. Brita Julianne Skum

Dieđihan ii oasálaste – Forfall:

 1. Lahttu – medlem Aslak Heika Hætta Bjørn
 2. Sadjásaš lahttu – varamedlem Brita Julianne Skum (vara for Aslak Heika)

NRK

Hoavddat – ledelsen:

 1. Johan Ailo Kalstad, direktevra – direktør
 2. Jan Roger Østby – Ođasredaktevra / nyhetsredaktør
 3. Pål Hivand – Almmuhanredaktevra / Publiseringsredaktør
 4. Carl-Gøran Larsson - Programredaktevra / Programredaktør

Earát - Veahkkebálvalusat – Andre / Støttetjenester:

Dulkkat / Tolker:

Daasta AS:

 • Joseph Fjellgren
 • John Erling Utsi

NRK Sápmi:

 1. Nils Johan J. Gaup, ráđi čálli – sekretær for samisk programråd
 2. Elle Márjá Skoglund Sara – Ossodathoavda / Seksjonsleder
 3. John Terje Balto – Ossodatinšenevra / Avdelingsingeniør

DIEĐUT – INFORMASJON

Kringkastingsrådet – Hjelp og informasjon (nrk.no)

Sámi prográmmaráđđi – NRK Sápmi – Om

Váldde oktavuođa Sámi prográmmaráđiin

Poastačujuhus:

NRK Sápmi, Sámi prográmmaráđđi
Mari Boine geaidnu 12
9730 Kárášjohka/ Karasjok

Telefovdna: Nils Johan Gaup lea ráđičálli. Su oaččut ságaide telefovnnas 23 52 06 10 - mobil 91 30 04 04.

E-poasta: samiskprogramrad@nrk.no