Informasjon fra NRK

Klage til PFU

Føler du deg urettferdig eller feil framstilt av media kan du klage til Pressens Faglige Utvalg (PFU). PFU er pressens eget etiske råd.

PFU behandler Slottets klage

Det er stor respekt for det PFU uttaler. God presseskikk tilsier at når PFU konkluderer med brudd eller kritikk, gjengis uttalelsen i de medier saken gjelder.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Alle som føler seg dårlig behandlet av pressen, om det er en avis, radio, TV eller en nettavis, kan klage til PFU.

PFU kan ta opp saker på eget initativ, men de fleste saker kommer til etter klager fra berørte parter i mediesaker.

Se: Slik klager du til PFU

Les: NRK hadde flest klager, men kun to fellelser i PFU i 2016.

Pressens eget klageorgan

PFU er pressens eget klageorgan som overvåker norsk presse.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er opprettet av Norsk Presseforbund og skal fremme den etiske og faglige standard i norsk presse (trykt presse, nettpublikasjoner, radio og fjernsyn).

Utvalget består av sju medlemmer. Tre av dem kommer fra allmennheten og fire fra pressen.

Vær Varsom-plakaten

Det finnes et sett med etiske regelverk alle redaktørstyrte medier plikter å legge til grunn for sin virksomhet.

Den enkelte redaktør og medarbeider har ansvar for å kjenne pressens etiske normer og plikter å legge disse til grunn for sin virksomhet.

Presseetikken gjelder hele den journalistiske prosessen, fra innsamling til presentasjon av det journalistiske materialet.

De etiske normene og den selvjustis som pressen driver, er i første rekke ment å beskytte enkeltpersoner mot krenkende og skadelig publisitet. Derfor har pressen «Vær Varsom» som overskrift på sin etiske plakat.

Vær Varsom-plakaten er et av de etiske regelverk norsk presse skal følge.

Utvalget vurderer klager over norsk presses adferd (presseetiske spørsmål) sett opp mot disse etiske regelverkene.

PFUs uttalelser blir offentliggjort og fellelser får stor oppmerksomhet.

Ingen domstol

Presseetikk og medienes selvdømmeordning må ikke forveksles med rettslige standarder og domstolsbehandling. Avgjørelser i ett system kan ikke uten videre påberopes i det andre. Både regelverk og prosesser er vidt forskjellige.

Fellende uttalelser i PFU innebærer for eksempel ikke at berørte redaksjoner i etterkant kan avkreves dekning av saksomkostninger.

Se også: