Ekspertgruppe utreder NRK-finansiering

En ekspertgruppe skal utrede alternativer for offentlig finansiering av NRK.

Tore Olaf Rimmereid

NRKs tidligere administrasjons- og finansdirektør, Tore Olaf Rimmereid, skal lede arbeidet med å se på hvordan allmennkringkasteren kan finansieres.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Administrerende direktør i energikonsernet E-CO, Tore Olaf Rimmereid, skal lede arbeidet.

Rimmereid var i perioden 2002 - 2009 administrasjons- og finansdirektør i NRK.

- Lisensordningen har sine svakheter

Det var regjeringen som i dag, fredag, oppnevnte ekspertgruppen som skal utrede alternativer for offentlig finansiering av NRK.

Kulturminister Thorhild Widvey mener kringkastingsavgiften fortsatt fungerer, men mener samtidig at lisensordningen har sine svakheter.

- Den teknologiske utviklingen kan på sikt svekke NRKs inntektsgrunnlag. Vi trenger derfor en grundig vurdering av de praktiske og økonomiske konsekvensene av ulike offentlige finansieringsmåter, sier kulturminister Thorhild Widvey i en pressemelding.

Også utrede fortsatt lisens

I mandatet heter det at ekspertgruppen skal vurdere i hvilken grad de ulike modellene de utarbeider ivaretar NRKs behov for redaksjonell uavhengighet, legitimitet i befolkningen, og finansiell stabilitet over tid.

Gruppen er også bedt om at ét av de alternativene de kommer med tar utgangspunkt i dagens kringkastingsavgift.

Sterke fagfolk

Tore Olaf Rimmereid får i ekspertgruppa med seg Sissel Jensen, dr.oecon og førsteamanuensis ved NHH (Bergen), Bente Sollid Storehaug, CEO i ESV Dinamo (Oslo) og Johann Roppen, Professor i journalistikk og rektor ved HiV (Volda).

Gruppen skal levere sin rapport senest 1. juli 2016.