Aldersgrense-ikonet får ny plassering

Aldersgrense-ikonet har fått ny plassering nede til høyre i TV-bildet. Plasseringen blir den samme både hos NRK, TV 2 og TV Norge.

Ny plassering av aldersgrense-ikon f o m 110116

Aldersgrense-ikonene vil heretter bli å finne nede til høyre i TV-bildet.

Foto: NRK

Fra og med mandag 11. januar 2016 ble merkingen av aldersgrenser i TV-bildet flyttet ned til høyre hjørne av skjermbildet.

Bakgrunnen for denne endringen er ønsket om en mer nøytral plassering, samtidig som informasjonen om aldergrense fortsatt er tydelig og lett tilgjengelig for publikum.

Lovpålagt å fortelle om aldersgrense

Det var den nye medieloven som kom i 2015 som ga pålegg om tiltak som skal beskytte barn mot skadelig innhold.

Loven sier både at TV-programmer skal ha en aldersgrense, og at seeren skal få informasjon om aldersgrensen på en tydelig og nøytral måte.

Nyheter, sport og direktesendinger er unntatt denne lovgivningen. Alle andre programmer på NRKs kanaler skal være merket med aldersgrense.

Les mer: Nye TV-ikon viser aldersgrenser

Samme praksis

Plasseringen av aldergrenseikonet er nå samkjørt med og er den samme både hos NRK, TV 2 og TV Norge.

På NRK TV på nett og mobil er også programmene merket med aldersgrense både i førstebildet av programmene før avspilling og i omtalen av programmene.

Ikon ut fra antatt skadeeffekt

Det er viktig å være oppmerksom på at aldergrensene ikke er satt med hensyn til om programmet egner seg for barn. Det er bare antatt skadeeffekt som ifølge loven skal vektlegges når det settes en aldersgrense.

Dette er aldersgrensene for TV-programmer:

  • A på skjermen - tillatt for alle
  • 6+ på skjermen - tillatt for de over 6
  • 9+ på skjermen - tillatt for de over 9
  • 12+ på skjermen - tillatt for de over 12
  • 15+ på skjermen - tillatt for de over 15
  • 18+ på skjermen - tillatt for de over 18

Kan sendes hele døgnet: Innhold som tilsvarer aldersgrensene tillatt for alle, 6 år og 9 år.

Må sendes i perioden kl 19.00 - 05.30: Innhold som tilsvarer aldersgrense 12 år .

Må sendes i perioden kl 21.00 - 05.30: Innhold som tilsvarer aldersgrensene 15 og 18 år.