NRK Meny
Normal

Vil stoppe dårlig kledde turister

Rådmannen i Odda foreslår å forby turister som er for dårlig kledd å gå til Trolltunga. Men det er ikke sikkert han får lov.

Trolltunga dårlig kledde turister

DÅRLIG FORBEREDT: Flere av turistene har ikke gode nok klær til å legge ut på fjellturen til Trolltunga, mener kommunen.

Foto: Trolltunga Adventures

Rundt 80.000 turister besteg Trolltunga i 2016. Det har bydd på store utfordringer for hjelpekorpsene i Odda, som i år har rykket ut 40 ganger for å redde folk på fjellet.

For å hindre at det oppstår farlige situasjoner for turistene, vurderer Odda kommune nå å lage en lokal forskrift om regulering av turområdet.

– Vi ser på muligheten for å kunne stenge stien når det er dårlig vær, og mulighetene for å begrense ferdsel for dårlig kledde turister, sier rådmann Ole Jørgen Jondahl (Ap) i Odda kommune.

Rådmannen forklarer at kommunen ikke har landet et endelig forslag til en forskrift.

Brennpunkt: Alarm Trolltunga

TURISTMÅL: Rundt 80.000 turister besøkte Trolltunga i år. I fremtiden kan det bli enda flere, tror Odda kommune.

Foto: Henrik Evertsson / NRK

Mener lovverket er utdatert

– Hvis Odda kommune går regelverket i sømmene, og ser om de finner en åpning som gir hjemmel for regulering av trafikk, så vil det vurderes her også, sier Bjarte Sveinsvoll Dagestad.

Han er ordfører i Forsand kommune, som er hjemkommunen til Preikestolen og Kjerag, og kjenner godt til utrfordringene store mengder turister byr på.

– Det er nok på tide at regelverket oppdateres, for at vi skal kunne håndtere de nye utfordringene vi ser. Samtidig som at allemannsretten fortsatt skal stå sterkt. Jeg tror det går fint an å kombinere, sier Dagestad.

Kan være i strid med lovverket

Det er Fylkesmannen i Hordaland som skal stadfeste et eventuelt forslag til en forskrift fra Odda kommune, og vurdere om det er innenfor lovens rammer, forklarer miljøvernsjef Kjell Kvingedal hos Fylkesmannen.

– En lokal forskrift har vært et av temaene vi har diskutert med kommunen for å håndtere turiststrømmen. Vi ser på hvilket handlingsrom det er for å regulere turisttrafikken, sier Kvingedal.

Er det handlingsrom for det?

– Man kan regulere atferden til de som bruker området, men det å regulere sikkerheten til folk, er nok ikke det man tenkte på når man laget Friluftsloven i 1957. Skal man regulerer allemannsretten, må man finne hjemmel i andre lovverk, sier Kvingedal.

Han tror det er mulig å få til en lokal forskrift for Trolltungaområdet, men er usikker på om den kan innebære restriksjoner på allemannsretten.

– Allemannsretten står sterkt

Det er Miljødirektoratet som har det overordnede ansvaret for allemannsretten.

– Det er mulig å regulere atferd i områder der det er mye ferdsel, men det er sjelden lovverket har blitt brukt til å nekte folk å ferdes i et utmarksområde, sier seniorrådgiver Arild Sørensen i Miljødirektoratet.

Han forklarer at de likevel kan finnes åpninger å for å begrense den.

– Allemannsretten står sterkt, fordi den gir mange mennesker en stor grad av frihet til å utøve friluftsliv. Men når Friluftsloven kommer i konflikt med andre lover, viker Friluftsloven, sier Sørensen.

Siste video

Programleiar: Tale Hauso
Panini-bølgen sprer seg over landet under VM.
Kvinner i klart undertall gatelangs i Bergen. Nå blir det endring.