Vil ikke si hvor mange som har tatt sluttpakke

Fristen for Statoil-ansatte til å ta sluttpakke går ut i dag, men selskapet ønsker ikke å si hvor mange som benytter seg av tilbudet. De tillitsvalgte tror få har gjort det.

Jobbsituasjon på Statfjord C

NEDBEMANNING: Statoil skal nedbemanne med inntil 1500 ansatte innen utgangen av 2016.

Foto: Harald Pettersen / Statoil

I den pågående nedbemanningsprosessen i Statoil har de for første gang valgt å tilby alle sine ansatte sluttpakke. Fristen for å benytte seg av dette tilbudet går ut i dag, men selskapet ønsker ikke å si noe om hvor mange som har benyttet seg av tilbudet.

– Jeg har ikke noe tall å opplyse. Det som er viktig for oss er hvor mange vi kommer til å være når året er omme, sier pressetalsperson, Ola Anders Skauby, i Statoil.

Nedbemanningen har pågått gradvis i to år og innen utgangen av 2016 skal Statoil kutte 1100–1500 personer. Skaubys oppfatning av tiltaket med sluttpakker er positiv.

– Det har vært god interesse for dette tilbudet og muligheten alle ansatte har fått, sier Skauby.

Ola Anders Skauby, Statoil

VIL IKKE KONKLUDERE: Pressetalsperson i Statoil, Ola Anders Skauby, sier de ikke vil konkludere noe før prosessen er ferdig ved slutten av året.

Foto: Ivar Langvik / Statoil

Lite interesse

Blant Statoils tillitsvalgte er oppfatningen en annen. Tillitsvalgt ved Statoils anlegg på Mongstad, Jan-Eirik Feste, har inntrykk av at det er få som har takket ja til sluttpakke.

– På grunn av arbeidsløsheten er det ikke slik at man kan ta en sluttpakke og gå over i en annen jobb slik man kunne for noen år siden, sier Feste.

Utbetalingene i sluttpakken bestemmes av ansiennitet. For å få utbetalt et års lønn kreves seks år, imens mer enn 21 år gir to årslønner.

Feste mener at tilbudet ikke er godt nok, og at det heller ikke er sikkert at de som søker vil få sluttpakke.

– Man får ikke arbeidsledighetstrygd de første åra. Og hvis noen sitter i en spesiell stilling man ikke kan erstatte over natten så vil de gjerne ikke få, sier Feste.

Han mener de også begynner å nærme seg smertegrensen for hvor mange de kan nedbemanne og fortsatt drive forsvarlig.

– På Mongstad er denne grensen allerede nådd, vi kan ikke gå ytterligere ned uten at det går utover drift og vedlikehold.

Bør tenke seg om

Tillitsvalgt ved Statoils anlegg på Kårstø i Rogaland, Per Emil Helgesen, sier at sluttpakkene ikke har vært et stort tema hos dem.

– Folk er skeptiske og redde siden det ikke bare er å få seg en ny jobb, sier Helgesen.

Tillitsvalgt på anlegget på Kollsnes i Øygarden, Knut Erik Rolland, sier han har bedt sine medlemmer å tenke seg om før de velger sluttpakke.

– Er du eldre kan det gå utover oppsparingen til AFP om man tar sluttpakke, sier Rolland.