Strammer inn krav til oljenæringen etter refs: – Vi skal bli hardere i klypen

STATFJORD B (NRK): Petroleumstilsynet fikk kraftig refs for manglende tilsyn på norske plattformer. Nå er arbeidsministeren klar på at kravene skal strammes inn. – Vi kan ikke akseptere at næringen ikke følger opp våre pålegg.

Arbeidsminister Anniken Hauglie

STRAMMER INN: Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) sier kravene til sikkerhet i petroleumsnæringen skal strammes inn.

Foto: Therese Grimstad Pisani / NRK

I januar fikk både Petroleumstilsynet (Ptil) og petroleumsnæringen kraftig refs fra Riksrevisjonen. Konklusjonen i rapporten var at tilsynet ikke i tilstrekkelig grad forhindret farlige situasjoner på norsk sokkel.

Næringen ble kritisert for å ha holdt tilbake vesentlig informasjon og for ikke å følge opp avvik.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) besøkte oljeplattformen Statfjord B onsdag. Som statsråd i Arbeids- og sosialdepartementet er hun politisk ansvarlig for Petroleumstilsynet.

Arbeidsministeren sier tilsynet skal stramme inn kravene til sikkerhet på plattformene overfor næringen.

– Det skal mye til for å stenge plattformer, men det har tilsynet gjort for ikke så lenge siden. Vi skal ikke kompromisse på sikkerhet, sier Hauglie.

Mener tillitsbasert system fungerer best

Riksrevisor Per-Kristian Foss uttalte til NRK i januar at det var alvorlig at tilsynet ikke hadde påvirkning på selskapenes sikkerhetsarbeid. Han var kritisk til at systemet baserte seg på tillit mellom næringen og Ptil.

– Dette er svært alvorlig i en sektor hvor liv, helse og miljø står på spill. Kontrollen med oljeselskapene er basert på tillit, men dette systemet fungerer åpenbart ikke, uttalte han.

Hauglie mener det tillitsbaserte systemet fungerer godt.

– Alternativet til det vil være mye verre. Det ønsker ikke næringen selv heller. Når tilsynet kommer med pålegg, forventer jeg at selskapene følger opp. Det skulle bare mangle, sier hun.

– Ikke god nok sikkerhet

Direktør i Petroleumstilsynet, Anne Næss Myhrvold, sier at også de har tatt grep for å følge opp næringens sikkerhetstiltak.

– Av konkrete tiltak er vi i større grad inne og ser på om selskapene lukker avvikene, hva slags dokumentasjon de sender oss og hvordan vårt arbeid kan bidra til å forbedre sikkerheten, sier hun.

Hun sier likevel at sikkerheten på plattformene ikke er god nok slik den er i dag.

– Det er et behov for forbedring for å få til gode tiltak og lære fra uheldige hendelser, slik at de ikke skjer igjen. Godt nok er det ikke. Målet er å være verdensledende, så vi har alle en jobb å gjøre.

Leder for utvikling og produksjon for Equinor Arne Sigve Nylund sier de tok rapporten på største alvor da den kom i januar.

– Vi har gått inn i våre egne granskinger og har jobbet systematisk tre år tilbake i tid for å sikre at vi har lukket avvik på en skikkelig måte, sier han.

Arbeidsminister Anniken Hauglie og Leder for utvikling og produksjon for Equinor Arne Sigve Nylund

GÅTT TRE ÅR TILBAKE: Leder for utvikling og produksjon for Equinor Arne Sigve Nylund sier de har gått tilbake tre år i tid for å sikre at deres avvik er lukket. Til venstre: Arbeidsminister, Anniken Hauglie.

Foto: Therese Grimstad Pisani / NRK

Søk i valresultata

valg-dekorasjon