NRK Meny
Normal

Sprengt kapasitet på språkopplæringen i Bergen

NYGÅRD SKOLE (NRK): Trykket på asylmottak i Norge er langt mindre enn før, men flyktningstrømmen har ført til en ny utfordring: Stappfulle klasserom på norskopplæringen.

rektor Anne Sofie Vik ved

TRANGT: I dette smale rommet må det presses inn 12 pulter. – Vi må bruke både kroker og kott til klasserom, sier rektor Anne Sofie Vik ved Nygård skole i Bergen.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Jeg vet ikke om vi er klare til å ta imot alle de nye klassene når skoleåret begynner 2. januar. Det er ganske prekært, fordi vi mangler rom, sier rektor Anne Sofie Vik ved Nygård skole i Bergen.

Skolen har siden 1985 vært Bergens mottaksskole for nyankomne fremmedspråklige elever, både voksne og barn, som skal lære norsk.

Mange av elevene er flyktninger, og selv om det strømmen av flyktninger til Norge er kraftig redusert, er kapasiteten på språkopplæringen nå sprengt.

– Vi har nå over 100 klasser, det er mye mer enn vi pleier. Grunnskole for voksne har for eksempel økt fra 150 elever til 250 elever i høst, sier Vik.

– Det skyldes særlig at det har kommet mange enslige mindreårige, som har rett på både norskopplæring etter Introduksjonsloven og til grunnskoleopplæring etter Opplæringsloven.

– Bruker hver eneste krok

Rektoren forteller at de har måtte være kreative for å få plass til alle elvene. Ikke et bøttekott står tomt, alt ledig areal brukes som klasserom.

– Skolen er helt full. Vi må hele tiden skaffe flere lærere når det kommer flere. Nå jobber vi på spreng for å skaffe plass til klassene som starter etter nyttår, sier hun.

Pågangen har ikke vært så stor siden tidlig på 1990-tallet, da mange flyktninger ble tatt imot fra Balkan, forteller Vik.

– Fremdeles er det uvisst hvor de nye elevene skal plasseres. Vi tror ikke vi er klare før en uke etter skolestart i januar. Men vi er vant til svingninger og skal nok klare dette også.

Nygård skole

OPPLÆRING: Pågangen fra elever som skal ha norskopplæring er stor på Nygård skole i Bergen.

Foto: SØLVE RYDLAND / NRK

Trykk også på bosetting

Mens tusenvis av asylmottaksplasser nå står tomme og asylmottak legges ned, flyttes trykket nå fra mottakene og over på andre instanser, ifølge Grethe Baldersheim ved Introduksjonssenteret for flyktninger i Bergen kommune.

– Trykket til oss kom fra sommeren og utover når økningen av bosetting ut i kommunene var klare, sier hun.

.

Grethe Baldersheim

MANGLER BOLIGER: Grethe Baldersheim ved Introduksjonssenteret for flyktninger sier de opplever en kraftig økning i antall bosettinger av flyktninger.

Foto: Even Norheim Johansen/NRK

Senteret har hatt en tredobling av antallet bosettinger. De fleste er flyktninger fra Syria.

– I et par av disse månedene har vi bosatt over 100 personer. Det normale er 30 i måneden. Trykket er fremdeles stort for å komme i mål nå i desember. Vi jobber fortsatt på spreng, sier Valderheim.