Her har psykisk syke pasienter kun en madrass på rommet

SANDVIKEN SYKEHUS (NRK): Klinikkdirektøren sa at ingen rom var møblert med bare madrass som inventar. Så fikk NRK tips om noe annet. – Nedverdigende, mener jusforsker.

Slik ser et av de såkalte skjermingsrommene på Sandviken sjukehus ut

LIGNER GLATTCELLE: Slik ser et av de såkalte skjermingsrommene på Sandviken sykehus ut. Uten seng, med bare en madrass på gulvet.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Mange av de psykiatriske pasientene som har behov for skjerming på Sandviken sjukehus, blir plasserte på løse madrasser på glattcellelignende rom.

Årsaken er at det er vanskelig å finne senger som er robuste nok, ifølge klinikkdirektør Kristin Jordheim Bovim.

– Vi forsøkte å ha en solid, spesiallaget seng her, men den ble ødelagt. Derfor har vi endt opp med en madrass på gulvet.

Sa først at de ikke hadde madrass

Forrige uke skrev NRK at Sandviken sykehus er blant blant dem som oftest bruker såkalt skjerming av pasienter. Og det uten at de er sikre på effekten av dette.

I den saken sa klinikkdirektør Bovim, at skjermingsrommene hadde fastmonterte eller svært tunge senger. Da viste hun frem to rom, en av hver type.

Etter NRK fikk tips om at det var madrasser på flere rom, tok Bovim en runde med spørsmål til sine underordnede. Da viste det seg at det er tre rom som bare har madrasser og ikke seng.

– Vi har madrass på to rom her i akuttmottaket og en av de andre postene som har en madrass, sier Bovim når hun blir konfrontert med bildebevis fra sykehuset.

– Hvorfor fortalte du ikke om dette sist?

– Jeg hadde glemt at vi hadde kastet ut sengene på disse to rommene her. Kanskje fordi vi ikke er så opptatt av det. Vi tenker ikke på det på den måten som dere gjør, så i farten glemte jeg at vi måtte hive de ut på begge rom, sier Bovim, som legger til at hun ikke prøvde å skjule noe, og selv jobber hardt for åpenhet innen psykisk helsevern.

Klinikkdirektør Bovim på sandviken

VISSTE IKKE: Da NRK først snakket med klinikkdirektør Kristin Jordheim Bovim (bildet) ved Sandviken sykehus, visste hun ikke at flere pasienter lå på rom kun møblert med madrass.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Skjerming øker risiko

Bovim vedgår at skjermingsrommene ligner på glattceller, men mener at skjerming er nødvendig.

– Skjermingen skal sørge for at pasienten får ro og lite stimuli og blir skjermet fra andre pasienter, sier hun.

Det mener sivilombudsmann Aage Thor Falkanger kan være farlig.

– En del institusjoner er lokalene for lite hyggelige, for fengselslignende. Jo mer inngripende tiltakene er, jo større risiko er det for å at man da får nedverdigende behandling, som da igjen øker risikoen for at skjermingen får skadevirkninger, sier Falkanger.

Skjermingsrom Sandviken sykehus

MADRASS: Tidligere skal det ha vært seng på et av rommene, men sengen ble vanskelig å rengjøre på grunn av blant annet urinering.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Nedverdigende

Førsteamanuensis Marius Storvik på juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø har forsket på tvangsbruk i psykiatrien i fem år. Han er svært kritisk til praksisen på Sandviken.

– Dette er nedverdigende og umenneskelig behandling, og i alle tilfeller må det vurderes som frihetsberøvelser. Noen steder er rommene kun møblert med en madrass.

Han mener at rutinene tilpasset de sykeste pasientene rammer de friskeste, og er generelt kritisk til måten skjerming praktiseres på i Norge.

– Skjerming er en ukultur og et systematisk lovbrudd. Det helsepersonell vurderer som behandling og et gode blir rettslig vurdert som en form for isolasjon.

Søk i valresultata

valg-dekorasjon